Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1805880 [url] => /a/10001/202005/b181ac68c14e597b208a655edf451dd3.gif ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1590233312 [sort] => 0 [title] => 该给孩子吃零食吗?参照这个国家标准就对了! [url] => http://wxly88.com/xwtj198/p/157378.html [tags] => Array ( [0] => 零食 [1] => 儿童 [2] => 孩子 [3] => 配料表 [4] => 吃零食 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 2 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 10877 [2] => 1626 [3] => 1163 [4] => 16259 [5] => 81366 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1805880 [url] => /a/10001/202005/b181ac68c14e597b208a655edf451dd3.gif ) ) [id] => 157378 [tran_published] => 05-23 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 465 [virtual_pv] => 421 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 465 [source] => 大发pk10开奖历史 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 大发pk10开奖历史 ) [2] => Array ( [0] => 零食 [1] => 儿童 [2] => 孩子 [3] => 配料表 [4] => 吃零食 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1805884 [url] => /a/thumb/10001/202005/de1bf8df8b92ca8731710de2706e5a9e.jpeg@w1920_h1080.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1590232701 [sort] => 0 [title] => 王宁在长乐区调研时强调 打造经济发展新增长极 涵养滨海新城生态本底 [url] => http://wxly88.com/xwtj198/p/157376.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1805884 [url] => /a/thumb/10001/202005/de1bf8df8b92ca8731710de2706e5a9e.jpeg@w1920_h1080.jpeg ) ) [id] => 157376 [tran_published] => 05-23 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 524 [virtual_pv] => 451 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 524 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1805852 [url] => /a/10001/202005/ce9775920c5a72a5e653713ffc4a500a.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1590229456 [sort] => 0 [title] => 好消息!临时居民身份证可以全省通办! [url] => http://wxly88.com/xwtj198/p/157356.html [tags] => Array ( [0] => 居民身份证 [1] => 临时 [2] => 申请 [3] => 补领 [4] => 领取 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 2 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 19292 [2] => 2825 [3] => 5397 [4] => 50620 [5] => 18412 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1805852 [url] => /a/10001/202005/ce9775920c5a72a5e653713ffc4a500a.png ) ) [id] => 157356 [tran_published] => 05-23 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 448 [virtual_pv] => 417 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 2 [digg] => 0 [all_pv] => 448 [source] => 大发pk10开奖历史 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 大发pk10开奖历史 ) [2] => Array ( [0] => 居民身份证 [1] => 临时 [2] => 申请 [3] => 补领 [4] => 领取 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1805824 [url] => /a/10001/202005/340f4c1d55db7acc4c333905f876e66c.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1590225649 [sort] => 0 [title] => 福建代表团审议政府工作报告 [url] => http://wxly88.com/xwtj198/p/157354.html [tags] => Array ( [0] => 习近平 [1] => 疫情 [2] => 防控 [3] => 总书记 [4] => 党中央 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 2 [terms] => Array ( [0] => 819 [1] => 3641 [2] => 21826 [3] => 15387 [4] => 83 [5] => 12686 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,1810,1804, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1805824 [url] => /a/10001/202005/340f4c1d55db7acc4c333905f876e66c.jpeg ) ) [id] => 157354 [tran_published] => 05-23 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 423 [virtual_pv] => 409 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 423 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 习近平 [1] => 疫情 [2] => 防控 [3] => 总书记 [4] => 党中央 ) [4] => Array ( [0] => 大发pk10开奖历史 ) ) [source] => 大发pk10开奖历史 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1805808 [url] => /a/10001/202005/8b5e0a0c0f7d3493988ed1014ad33867.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1590225081 [sort] => 0 [title] => 福州再添一所公立校,今年9月投用! [url] => http://wxly88.com/xwtj198/p/157352.html [tags] => Array ( [0] => 鳌峰 [1] => 学校 [2] => 福州 [3] => 台江区 [4] => 地下室 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 0 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 11672 [2] => 2146 [3] => 763 [4] => 1231 [5] => 10860 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1805808 [url] => /a/10001/202005/8b5e0a0c0f7d3493988ed1014ad33867.jpeg ) [1] => Array ( [id] => 1805810 [url] => /a/10001/202005/5bd1efec06964679c08a5735e8b52395.jpeg ) [2] => Array ( [id] => 1805812 [url] => /a/10001/202005/3ff6bded5e0b7dbbbfde6f22a0b19742.jpeg ) ) [id] => 157352 [tran_published] => 05-23 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 580 [virtual_pv] => 486 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 580 [source] => 大发pk10开奖历史 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 大发pk10开奖历史 ) [2] => Array ( [0] => 鳌峰 [1] => 学校 [2] => 福州 [3] => 台江区 [4] => 地下室 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1805728 [url] => /a/10001/202005/e512faa8febc744e9f4f3f045d20503b.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1590219762 [sort] => 0 [title] => 不下雨的周末好好过,福州下周又是雨! [url] => http://wxly88.com/xwtj198/p/157340.html [tags] => Array ( [0] => 气温 [1] => 中雨 [2] => 夜里 [3] => 白天 [4] => 全市 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 1025 [1] => 3641 [2] => 21115 [3] => 4387 [4] => 14103 [5] => 966 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1805728 [url] => /a/10001/202005/e512faa8febc744e9f4f3f045d20503b.jpeg ) ) [id] => 157340 [tran_published] => 05-23 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 468 [virtual_pv] => 440 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 468 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 气温 [1] => 中雨 [2] => 夜里 [3] => 白天 [4] => 全市 ) [4] => Array ( [0] => 大发pk10开奖历史 ) ) [source] => 大发pk10开奖历史 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1805708 [url] => /a/10001/202005/03ef533b52a8598628c5fab111761528.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1590211284 [sort] => 0 [title] => 骑电动车戴头盔要立法?福州公安:力争年底佩戴率超70%! [url] => http://wxly88.com/xwtj198/p/157330.html [tags] => Array ( [0] => 头盔 [1] => 电动 [2] => 自行车 [3] => 佩戴 [4] => 检查 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 2 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 140151 [2] => 2448 [3] => 2449 [4] => 45445 [5] => 927 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,1380,1362, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1805708 [url] => /a/10001/202005/03ef533b52a8598628c5fab111761528.jpeg ) ) [id] => 157330 [tran_published] => 05-23 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 932 [virtual_pv] => 442 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 932 [source] => 大发pk10开奖历史 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 大发pk10开奖历史 ) [2] => Array ( [0] => 头盔 [1] => 电动 [2] => 自行车 [3] => 佩戴 [4] => 检查 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1805850 [url] => /a/10001/202005/32b87ea76658cc4d447215de7e6f6bff.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1590209428 [sort] => 0 [title] => 国家卫健委:餐厅、超市等场所,可有条件地摘口罩了! [url] => http://wxly88.com/xwtj198/p/157328.html [tags] => Array ( [0] => 口罩 [1] => 空调 [2] => 医用 [3] => 防护 [4] => 人员 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 2 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 29781 [2] => 6457 [3] => 50679 [4] => 44717 [5] => 15881 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,1710,1704, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1805850 [url] => /a/10001/202005/32b87ea76658cc4d447215de7e6f6bff.jpeg ) ) [id] => 157328 [tran_published] => 05-23 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 850 [virtual_pv] => 436 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 19 [digg] => 0 [all_pv] => 850 [source] => 大发pk10开奖历史 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 大发pk10开奖历史 ) [2] => Array ( [0] => 口罩 [1] => 空调 [2] => 医用 [3] => 防护 [4] => 人员 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1805286 [url] => /a/10001/202005/9b9b32ae2e2b36d5023501e0133e15da.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1590206229 [sort] => 0 [title] => 福建农林大学第二批返校学生须知 [url] => http://wxly88.com/xwtj198/p/157326.html [tags] => Array ( [0] => 返校 [1] => 核验 [2] => 报到 [3] => 学生 [4] => 八闽 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 53290 [2] => 17914 [3] => 17611 [4] => 1752 [5] => 10018 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,1722,1704, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1805286 [url] => /a/10001/202005/9b9b32ae2e2b36d5023501e0133e15da.jpeg ) ) [id] => 157326 [tran_published] => 05-23 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 684 [virtual_pv] => 376 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 684 [source] => 大发pk10开奖历史 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 大发pk10开奖历史 ) [2] => Array ( [0] => 返校 [1] => 核验 [2] => 报到 [3] => 学生 [4] => 八闽 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1805256 [url] => /a/10001/202005/5344c1c515295b573ef98cf22a984278.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1590202338 [sort] => 0 [title] => 2020年上半年福建省高等教育自学考试有关事项调整 [url] => http://wxly88.com/xwtj198/p/157322.html [tags] => Array ( [0] => 2020 [1] => 考试 [2] => 课程 [3] => 自学 [4] => 退考 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 52622 [2] => 1048 [3] => 3342 [4] => 120096 [5] => 151424 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1805256 [url] => /a/10001/202005/5344c1c515295b573ef98cf22a984278.jpeg ) ) [id] => 157322 [tran_published] => 05-23 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 458 [virtual_pv] => 393 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 458 [source] => 大发pk10开奖历史 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 大发pk10开奖历史 ) [2] => Array ( [0] => 2020 [1] => 考试 [2] => 课程 [3] => 自学 [4] => 退考 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1805252 [url] => /a/10001/202005/b75ff71cae0c21f4b3cae293050f05d2.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1590201326 [sort] => 0 [title] => 福州A、O型血液缺口大 呼吁市民参加无偿献血 [url] => http://wxly88.com/xwtj198/p/157320.html [tags] => Array ( [0] => 血液 [1] => 献血 [2] => 中心 [3] => 福州 [4] => 库存 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 5288 [2] => 10093 [3] => 2614 [4] => 763 [5] => 52027 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1805252 [url] => /a/10001/202005/b75ff71cae0c21f4b3cae293050f05d2.jpeg ) ) [id] => 157320 [tran_published] => 05-23 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 441 [virtual_pv] => 412 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 441 [source] => 大发pk10开奖历史 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 大发pk10开奖历史 ) [2] => Array ( [0] => 血液 [1] => 献血 [2] => 中心 [3] => 福州 [4] => 库存 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1805248 [url] => /a/10001/202005/678434bd05ef49860c2af3067d63c564.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1590200220 [sort] => 0 [title] => 十三届全国人大三次会议在京开幕 [url] => http://wxly88.com/xwtj198/p/157316.html [tags] => Array ( [0] => 草案 [1] => 李克强 [2] => 疫情 [3] => 一国两制 [4] => 维护 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 2 [terms] => Array ( [0] => 913 [1] => 3641 [2] => 9398 [3] => 21826 [4] => 4759 [5] => 36538 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,1808,1804, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1805248 [url] => /a/10001/202005/678434bd05ef49860c2af3067d63c564.jpeg ) ) [id] => 157316 [tran_published] => 05-23 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 482 [virtual_pv] => 455 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 482 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 草案 [1] => 李克强 [2] => 疫情 [3] => 一国两制 [4] => 维护 ) [4] => Array ( [0] => 大发pk10开奖历史 ) ) [source] => 大发pk10开奖历史 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1805230 [url] => /a/10001/202005/bffabb3df889b7c08a1a8e35abca587e.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1590199623 [sort] => 0 [title] => 最新!5月22日,福州0新增! [url] => http://wxly88.com/xwtj198/p/157312.html [tags] => Array ( [0] => 疑似病例 [1] => 输入 [2] => 感染者 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 144316 [2] => 30953 [3] => 24896 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,1706,1704, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1805230 [url] => /a/10001/202005/bffabb3df889b7c08a1a8e35abca587e.jpeg ) ) [id] => 157312 [tran_published] => 05-23 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 489 [virtual_pv] => 463 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 489 [source] => 大发pk10开奖历史 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 大发pk10开奖历史 ) [2] => Array ( [0] => 疑似病例 [1] => 输入 [2] => 感染者 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1805236 [url] => /a/10001/202005/9f2ea45ba098f0092a73e29f0c956611.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1590199310 [sort] => 0 [title] => 人均7740元!福州这笔钱可以申领了! [url] => http://wxly88.com/xwtj198/p/157310.html [tags] => Array ( [0] => 稳岗 [1] => 返还 [2] => 企业 [3] => 申领 [4] => 失业 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 112713 [2] => 7528 [3] => 54 [4] => 48615 [5] => 12601 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,1722,1704, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1805236 [url] => /a/10001/202005/9f2ea45ba098f0092a73e29f0c956611.jpeg ) ) [id] => 157310 [tran_published] => 05-23 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 486 [virtual_pv] => 428 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 2 [digg] => 0 [all_pv] => 486 [source] => 大发pk10开奖历史 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 大发pk10开奖历史 ) [2] => Array ( [0] => 稳岗 [1] => 返还 [2] => 企业 [3] => 申领 [4] => 失业 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1805230 [url] => /a/10001/202005/bffabb3df889b7c08a1a8e35abca587e.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1590198140 [sort] => 0 [title] => 最新!无新增确诊病例,新增无症状感染者28例 [url] => http://wxly88.com/xwtj198/p/157306.html [tags] => Array ( [0] => 病例 [1] => 确诊 [2] => 出院 [3] => 医学观察 [4] => 累计 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 27349 [2] => 21740 [3] => 8772 [4] => 144314 [5] => 35259 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,1706,1704, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1805230 [url] => /a/10001/202005/bffabb3df889b7c08a1a8e35abca587e.jpeg ) ) [id] => 157306 [tran_published] => 05-23 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 515 [virtual_pv] => 486 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 515 [source] => 大发pk10开奖历史 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 大发pk10开奖历史 ) [2] => Array ( [0] => 病例 [1] => 确诊 [2] => 出院 [3] => 医学观察 [4] => 累计 ) ) [author] => Array ( ) ) 1