Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1808362 [url] => /a/10001/202005/adc69a88a9cd4626f3f35ddfb9f16e39.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1590462353 [sort] => 0 [title] => 注意!今天,福州这些列车停运 [url] => http://wxly88.com/xwtj198/p/157608.html [tags] => Array ( [0] => 26 [1] => 福州 [2] => 列车运行 [3] => 临客 [4] => 图外 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 50312 [2] => 763 [3] => 84393 [4] => 145070 [5] => 150838 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1808362 [url] => /a/10001/202005/adc69a88a9cd4626f3f35ddfb9f16e39.png ) ) [id] => 157608 [tran_published] => 05-26 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 393 [virtual_pv] => 387 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 393 [source] => 大发pk10开奖历史 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 大发pk10开奖历史 ) [2] => Array ( [0] => 26 [1] => 福州 [2] => 列车运行 [3] => 临客 [4] => 图外 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1808338 [url] => /a/10001/202005/e7667d0f371bdfc308a2f2fad9996609.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1590462123 [sort] => 0 [title] => 福州已建成串珠公园553个 城市绿脉绵延不绝 [url] => http://wxly88.com/xwtj198/p/157606.html [tags] => Array ( [0] => 公园 [1] => 串珠 [2] => 滨河 [3] => 绿道 [4] => 公里 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 0 [terms] => Array ( [0] => 48 [1] => 3641 [2] => 47 [3] => 33189 [4] => 2871 [5] => 40411 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,1548,1551, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1808338 [url] => /a/10001/202005/e7667d0f371bdfc308a2f2fad9996609.jpeg ) [1] => Array ( [id] => 1808344 [url] => /a/10001/202005/21d66fa2d395e83c1106d3c01c568ae1.jpeg ) [2] => Array ( [id] => 1808346 [url] => /a/10001/202005/df4dad20a5a0c6f1fbf0518047f1127b.jpeg ) ) [id] => 157606 [tran_published] => 05-26 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 493 [virtual_pv] => 480 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 493 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 公园 [1] => 串珠 [2] => 滨河 [3] => 绿道 [4] => 公里 ) [4] => Array ( [0] => 大发pk10开奖历史 ) ) [source] => 大发pk10开奖历史 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1808332 [url] => /a/10001/202005/2593c6291716ed93c18885d1134da877.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1590461003 [sort] => 0 [title] => 最新!5月25日,福州0新增! [url] => http://wxly88.com/xwtj198/p/157604.html [tags] => Array ( [0] => 疑似病例 [1] => 24 [2] => 25 [3] => 输入 [4] => 感染者 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 144316 [2] => 51181 [3] => 51291 [4] => 30953 [5] => 24896 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,1704,1706, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1808332 [url] => /a/10001/202005/2593c6291716ed93c18885d1134da877.jpeg ) ) [id] => 157604 [tran_published] => 05-26 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 411 [virtual_pv] => 404 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 411 [source] => 大发pk10开奖历史 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 大发pk10开奖历史 ) [2] => Array ( [0] => 疑似病例 [1] => 24 [2] => 25 [3] => 输入 [4] => 感染者 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1808738 [url] => /a/10001/202005/62414dd36fefbdb285239ef98e1db152.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1590460790 [sort] => 0 [title] => 鼓山鼓岭景区启动新一轮整体提升 [url] => http://wxly88.com/xwtj198/p/157602.html [tags] => Array ( [0] => 鼓岭 [1] => 民宿 [2] => 提升 [3] => 打卡 [4] => 别墅 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 2 [terms] => Array ( [0] => 2807 [1] => 3641 [2] => 47432 [3] => 38229 [4] => 6609 [5] => 7980 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,1548,1551, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1808738 [url] => /a/10001/202005/62414dd36fefbdb285239ef98e1db152.jpeg ) ) [id] => 157602 [tran_published] => 05-26 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 461 [virtual_pv] => 439 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 461 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 鼓岭 [1] => 民宿 [2] => 提升 [3] => 打卡 [4] => 别墅 ) [4] => Array ( [0] => 大发pk10开奖历史 ) ) [source] => 大发pk10开奖历史 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1808300 [url] => /a/10001/202005/771cb6dab91c64e58aeef7b3f97020d6.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1590460638 [sort] => 0 [title] => 马尾法院为自贸区市场主体提供优质司法服务 [url] => http://wxly88.com/xwtj198/p/157600.html [tags] => Array ( [0] => 马尾 [1] => 当事人 [2] => 立案 [3] => 法院 [4] => 庭审 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 741 [1] => 3641 [2] => 11032 [3] => 18112 [4] => 3276 [5] => 7266 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,753,759,765, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1808300 [url] => /a/10001/202005/771cb6dab91c64e58aeef7b3f97020d6.jpeg ) ) [id] => 157600 [tran_published] => 05-26 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 402 [virtual_pv] => 385 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 402 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 马尾 [1] => 当事人 [2] => 立案 [3] => 法院 [4] => 庭审 ) [4] => Array ( [0] => 大发pk10开奖历史 ) ) [source] => 大发pk10开奖历史 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1808296 [url] => /a/10001/202005/067aaede1537b65008d7c9ae0fe04158.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1590459621 [sort] => 0 [title] => 全国政协十三届三次会议举行视频会议 [url] => http://wxly88.com/xwtj198/p/157598.html [tags] => Array ( [0] => 发言 [1] => 委员 [2] => 全国政协 [3] => 疫情 [4] => 澳门 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 2 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 24146 [2] => 1333 [3] => 16897 [4] => 21826 [5] => 6242 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,1804,1808, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1808296 [url] => /a/10001/202005/067aaede1537b65008d7c9ae0fe04158.jpeg ) ) [id] => 157598 [tran_published] => 05-26 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 464 [virtual_pv] => 458 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 464 [source] => 大发pk10开奖历史 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 大发pk10开奖历史 ) [2] => Array ( [0] => 发言 [1] => 委员 [2] => 全国政协 [3] => 疫情 [4] => 澳门 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1808286 [url] => /a/10001/202005/2ea6b7ff3afd7f89b952ed43200556f8.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1590458658 [sort] => 0 [title] => 福州市妇幼保健院新院一期工程下月底试运行 [url] => http://wxly88.com/xwtj198/p/157594.html [tags] => Array ( [0] => 新院 [1] => 门诊 [2] => 诊疗 [3] => 福湾路 [4] => 儿童 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 16299 [2] => 4093 [3] => 5643 [4] => 28278 [5] => 1626 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1808286 [url] => /a/10001/202005/2ea6b7ff3afd7f89b952ed43200556f8.png ) ) [id] => 157594 [tran_published] => 05-26 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 494 [virtual_pv] => 467 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 494 [source] => 大发pk10开奖历史 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 大发pk10开奖历史 ) [2] => Array ( [0] => 新院 [1] => 门诊 [2] => 诊疗 [3] => 福湾路 [4] => 儿童 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1808262 [url] => /a/10001/202005/d60c592db03d102035983326dba16557.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1590458182 [sort] => 0 [title] => 6月1日起福州医保信用等级将分四级 [url] => http://wxly88.com/xwtj198/p/157584.html [tags] => Array ( [0] => 信用 [1] => 医保 [2] => 福州市 [3] => 办法 [4] => 定点 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 6070 [2] => 2024 [3] => 1261 [4] => 16973 [5] => 2761 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1808262 [url] => /a/10001/202005/d60c592db03d102035983326dba16557.jpeg ) ) [id] => 157584 [tran_published] => 05-26 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 515 [virtual_pv] => 435 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 515 [source] => 大发pk10开奖历史 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 大发pk10开奖历史 ) [2] => Array ( [0] => 信用 [1] => 医保 [2] => 福州市 [3] => 办法 [4] => 定点 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1808248 [url] => /a/10001/202005/b09dce3a02a8341f841d48c221158b67.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1590457964 [sort] => 0 [title] => 闽清房屋安全隐患整治完成率超九成 [url] => http://wxly88.com/xwtj198/p/157576.html [tags] => Array ( [0] => 安全隐患 [1] => 房屋 [2] => 整治 [3] => 摸排 [4] => 完成率 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 53403 [2] => 2094 [3] => 704 [4] => 45060 [5] => 111651 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1808248 [url] => /a/10001/202005/b09dce3a02a8341f841d48c221158b67.png ) ) [id] => 157576 [tran_published] => 05-26 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 439 [virtual_pv] => 433 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 439 [source] => 大发pk10开奖历史 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 大发pk10开奖历史 ) [2] => Array ( [0] => 安全隐患 [1] => 房屋 [2] => 整治 [3] => 摸排 [4] => 完成率 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1808236 [url] => /a/10001/202005/775e1a990bf720d64c437193a2560f5a.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1590457873 [sort] => 0 [title] => 连江排查各类房屋近20万栋 [url] => http://wxly88.com/xwtj198/p/157574.html [tags] => Array ( [0] => 排查 [1] => 整治 [2] => 房屋 [3] => 危房 [4] => 隐患 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 18385 [2] => 704 [3] => 2094 [4] => 91416 [5] => 23630 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1808236 [url] => /a/10001/202005/775e1a990bf720d64c437193a2560f5a.jpeg ) ) [id] => 157574 [tran_published] => 05-26 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 447 [virtual_pv] => 438 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 447 [source] => 大发pk10开奖历史 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 大发pk10开奖历史 ) [2] => Array ( [0] => 排查 [1] => 整治 [2] => 房屋 [3] => 危房 [4] => 隐患 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1808232 [url] => /a/10001/202005/e7ccd2737012604a0b16c0ac0fb69381.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1590457040 [sort] => 0 [title] => 福州纯公租房小区东山丽园交房了 [url] => http://wxly88.com/xwtj198/p/157570.html [tags] => Array ( [0] => 租户 [1] => 小区 [2] => 丽园 [3] => 交房 [4] => 东山 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 9589 [2] => 844 [3] => 151522 [4] => 8011 [5] => 12405 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1808232 [url] => /a/10001/202005/e7ccd2737012604a0b16c0ac0fb69381.jpeg ) ) [id] => 157570 [tran_published] => 05-26 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 402 [virtual_pv] => 368 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 402 [source] => 大发pk10开奖历史 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 大发pk10开奖历史 ) [2] => Array ( [0] => 租户 [1] => 小区 [2] => 丽园 [3] => 交房 [4] => 东山 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1808072 [url] => /a/10001/202005/7c4259f4e3a583fff486d30411e1534b.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1590403249 [sort] => 0 [title] => 踩高跷复原魔方 福州这位三年级学生打破吉尼斯世界纪录 [url] => http://wxly88.com/xwtj198/p/157546.html [tags] => Array ( [0] => 吉尼斯世界纪录 [1] => 林之逸 [2] => 新纪录 [3] => 魔方 [4] => 18.642 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 42388 [2] => 151452 [3] => 151504 [4] => 19626 [5] => 151506 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1808072 [url] => /a/10001/202005/7c4259f4e3a583fff486d30411e1534b.jpg ) ) [id] => 157546 [tran_published] => 05-25 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 505 [virtual_pv] => 375 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 15 [digg] => 0 [all_pv] => 505 [source] => 大发pk10开奖历史 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 大发pk10开奖历史 ) [2] => Array ( [0] => 吉尼斯世界纪录 [1] => 林之逸 [2] => 新纪录 [3] => 魔方 [4] => 18.642 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1808030 [url] => /a/10001/202005/1895000a697bb85ad5ea326dce548dd1.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1590395364 [sort] => 0 [title] => 福建普通高校专升本考试将于6月13日至14日举行 [url] => http://wxly88.com/xwtj198/p/157528.html [tags] => Array ( [0] => 考生 [1] => 14 [2] => 考前 [3] => 考试 [4] => 专升本 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 1654 [1] => 3641 [2] => 53082 [3] => 25208 [4] => 1048 [5] => 31971 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1808030 [url] => /a/10001/202005/1895000a697bb85ad5ea326dce548dd1.jpeg ) ) [id] => 157528 [tran_published] => 05-25 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 500 [virtual_pv] => 454 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 500 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 考生 [1] => 14 [2] => 考前 [3] => 考试 [4] => 专升本 ) [4] => Array ( [0] => 大发pk10开奖历史 ) ) [source] => 大发pk10开奖历史 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1808016 [url] => /a/10001/202005/ca2b775c42699845f6e67f88e3d90d9a.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1590394206 [sort] => 0 [title] => 惊艳!福州这个地方,荷花已经开了! [url] => http://wxly88.com/xwtj198/p/157526.html [tags] => Array ( [0] => 荷花 [1] => 福州 [2] => 茶亭 [3] => 新品种 [4] => 公园 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 0 [terms] => Array ( [0] => 2366 [1] => 3641 [2] => 763 [3] => 1270 [4] => 111990 [5] => 48 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1808016 [url] => /a/10001/202005/ca2b775c42699845f6e67f88e3d90d9a.jpeg ) [1] => Array ( [id] => 1808018 [url] => /a/10001/202005/64ebb1da2ce1b97bf7501cf2fa7a8aa2.jpeg ) [2] => Array ( [id] => 1808020 [url] => /a/10001/202005/16e831934cbf84c3ea9dafa6f6f4ee62.jpeg ) ) [id] => 157526 [tran_published] => 05-25 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 429 [virtual_pv] => 403 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 2 [digg] => 0 [all_pv] => 429 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 荷花 [1] => 福州 [2] => 茶亭 [3] => 新品种 [4] => 公园 ) [4] => Array ( [0] => 大发pk10开奖历史 ) ) [source] => 大发pk10开奖历史 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1807974 [url] => /a/10001/202005/6947646f9022c9a6491fdf5c462e489f.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1590393455 [sort] => 0 [title] => 面对面、“云上”远程帮扶,福清企业扶贫再出力 [url] => http://wxly88.com/xwtj198/p/157524.html [tags] => Array ( [0] => 帮扶 [1] => 坤彩 [2] => 脱贫 [3] => 攻坚 [4] => 通渭县 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 31420 [2] => 24019 [3] => 81 [4] => 84 [5] => 151496 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,753,756,762, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1807974 [url] => /a/10001/202005/6947646f9022c9a6491fdf5c462e489f.jpeg ) ) [id] => 157524 [tran_published] => 05-25 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 391 [virtual_pv] => 381 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 391 [source] => 大发pk10开奖历史 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 大发pk10开奖历史 ) [2] => Array ( [0] => 帮扶 [1] => 坤彩 [2] => 脱贫 [3] => 攻坚 [4] => 通渭县 ) ) [author] => Array ( ) ) 1