Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1743150 [url] => /a/10001/202004/963edf6cda8df411ed22ee3a42e04b94.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1586417357 [sort] => 0 [title] => 26个微信群,一头连着家乡,一头连着海外…… [url] => http://wxly88.com/xwtj198/p/152812.html [tags] => Array ( [0] => 侨胞 [1] => 葛先生 [2] => 侨联 [3] => 咨询 [4] => 海外 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 23140 [2] => 149416 [3] => 40690 [4] => 16425 [5] => 3182 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,1704,1706, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1743150 [url] => /a/10001/202004/963edf6cda8df411ed22ee3a42e04b94.jpeg ) ) [id] => 152812 [tran_published] => 1小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 461 [virtual_pv] => 452 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 461 [source] => 大发pk10开奖历史 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 大发pk10开奖历史 ) [2] => Array ( [0] => 侨胞 [1] => 葛先生 [2] => 侨联 [3] => 咨询 [4] => 海外 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1743132 [url] => /a/10001/202004/d2742be46cd63c6e93088518e4e7e239.jpeg ) [description] => 最新放假通知,连休5天! [recommend] => 0 [published] => 1586416660 [sort] => 0 [title] => 最新放假通知,连休5天! [url] => http://wxly88.com/xwtj198/p/152806.html [tags] => Array ( [0] => 五一 [1] => 上班 [2] => 长假 [3] => 责编 [4] => 大好时光 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 39987 [1] => 79251 [2] => 19513 [3] => 6881 [4] => 50039 [5] => 64689 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1743132 [url] => /a/10001/202004/d2742be46cd63c6e93088518e4e7e239.jpeg ) ) [id] => 152806 [tran_published] => 1小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 408 [virtual_pv] => 390 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 408 [source] => 攀讲 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) [2] => Array ( [0] => 五一 [1] => 上班 [2] => 长假 [3] => 责编 [4] => 大好时光 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 最新放假通知,连休5天!

  最新放假通知,连休5天!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1743110 [url] => /a/10001/202004/8c90eba24947e08a9d59c781c97cb605.png ) [description] => 重磅!关于无症状感染者,国务院发布通知 [recommend] => 0 [published] => 1586416549 [sort] => 0 [title] => 重磅!关于无症状感染者,国务院发布通知 [url] => http://wxly88.com/xwtj198/p/152804.html [tags] => Array ( [0] => 无症状 [1] => 感染者 [2] => 医学观察 [3] => 新冠 [4] => 肺炎 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 39987 [1] => 145060 [2] => 24896 [3] => 144314 [4] => 144426 [5] => 20784 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1743110 [url] => /a/10001/202004/8c90eba24947e08a9d59c781c97cb605.png ) ) [id] => 152804 [tran_published] => 1小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 470 [virtual_pv] => 463 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 470 [source] => 攀讲 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) [2] => Array ( [0] => 无症状 [1] => 感染者 [2] => 医学观察 [3] => 新冠 [4] => 肺炎 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 重磅!关于无症状感染者,国务院发布通知

  重磅!关于无症状感染者,国务院发布通知

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1743100 [url] => /a/10001/202004/5f680d69f646116e2bfa3902bacf292b.png ) [description] => 武夷山昨天恢复开放!全国医护人员免费,还有这些优惠政策…… [recommend] => 0 [published] => 1586416456 [sort] => 0 [title] => 武夷山昨天恢复开放!全国医护人员免费,还有这些优惠政策…… [url] => http://wxly88.com/xwtj198/p/152802.html [tags] => Array ( [0] => 武夷山 [1] => 门票 [2] => 风景区 [3] => 观光 [4] => 车票 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 29154 [1] => 39987 [2] => 3006 [3] => 38632 [4] => 19305 [5] => 5619 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1743100 [url] => /a/10001/202004/5f680d69f646116e2bfa3902bacf292b.png ) ) [id] => 152802 [tran_published] => 1小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 443 [virtual_pv] => 438 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 443 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 武夷山 [1] => 门票 [2] => 风景区 [3] => 观光 [4] => 车票 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 武夷山昨天恢复开放!全国医护人员免费,还有这些优惠政策……

  武夷山昨天恢复开放!全国医护人员免费,还有这些优惠政策……

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1743064 [url] => /a/10001/202004/4444f3b2c98c21c7913ce7f56ba76f0a.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1586415610 [sort] => 0 [title] => 暂退旅游服务质量保证金 福州支持旅行社应对经营困难 [url] => http://wxly88.com/xwtj198/p/152798.html [tags] => Array ( [0] => 暂退 [1] => 保证金 [2] => 旅行社 [3] => 旅游 [4] => 旅游部 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 149410 [2] => 17156 [3] => 1404 [4] => 2323 [5] => 52306 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1743064 [url] => /a/10001/202004/4444f3b2c98c21c7913ce7f56ba76f0a.jpeg ) ) [id] => 152798 [tran_published] => 1小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 421 [virtual_pv] => 417 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 421 [source] => 大发pk10开奖历史 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 大发pk10开奖历史 ) [2] => Array ( [0] => 暂退 [1] => 保证金 [2] => 旅行社 [3] => 旅游 [4] => 旅游部 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1743060 [url] => /a/10001/202004/1f0b552b4b969db7ab5a68dd000b76e8.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1586415475 [sort] => 0 [title] => 2020数字中国创新大赛 · 数字政府赛道21强出炉 [url] => http://wxly88.com/xwtj198/p/152794.html [tags] => Array ( [0] => 数字 [1] => 赛道 [2] => 赛题 [3] => 智慧 [4] => 复赛 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 985 [1] => 3641 [2] => 15858 [3] => 98211 [4] => 1607 [5] => 70656 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,1686,1688, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1743060 [url] => /a/10001/202004/1f0b552b4b969db7ab5a68dd000b76e8.jpeg ) ) [id] => 152794 [tran_published] => 1小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 435 [virtual_pv] => 431 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 435 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 数字 [1] => 赛道 [2] => 赛题 [3] => 智慧 [4] => 复赛 ) [4] => Array ( [0] => 大发pk10开奖历史 ) ) [source] => 大发pk10开奖历史 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1743014 [url] => /a/10001/202004/b2cf47c8a94fba79e1400d33a3158148.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1586414613 [sort] => 0 [title] => 欢迎回家!福建省组建的第三批援意医疗专家组回国 [url] => http://wxly88.com/xwtj198/p/152788.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,1704,1706, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1743014 [url] => /a/10001/202004/b2cf47c8a94fba79e1400d33a3158148.jpeg ) ) [id] => 152788 [tran_published] => 1小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 405 [virtual_pv] => 400 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 405 [source] => 大发pk10开奖历史 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 大发pk10开奖历史 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1743000 [url] => /a/10001/202004/525fa2cc50f3f09fe0ce3a07940cdaf1.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1586414268 [sort] => 0 [title] => 温暖人心!晋安留观点的一封感谢信 [url] => http://wxly88.com/xwtj198/p/152786.html [tags] => Array ( [0] => 留观 [1] => 医护人员 [2] => 观点 [3] => 疫情 [4] => 人员 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 0 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 149398 [2] => 6915 [3] => 149400 [4] => 21826 [5] => 15881 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,1704,1706, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1743000 [url] => /a/10001/202004/525fa2cc50f3f09fe0ce3a07940cdaf1.jpeg ) [1] => Array ( [id] => 1743008 [url] => /a/10001/202004/30c35ad34ef9e70b5e7e224f87e9d883.jpeg ) [2] => Array ( [id] => 1743010 [url] => /a/10001/202004/3f1452b302b2cb16710accf6073cf2f6.jpeg ) ) [id] => 152786 [tran_published] => 1小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 459 [virtual_pv] => 456 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 459 [source] => 大发pk10开奖历史 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 大发pk10开奖历史 ) [2] => Array ( [0] => 留观 [1] => 医护人员 [2] => 观点 [3] => 疫情 [4] => 人员 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1743044 [url] => /a/10001/202004/ffaf9f9e8a4284ae8fb02e1bff049b79.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1586414143 [sort] => 0 [title] => 注意!福州火车(南)站近期这些列车停运或增开 [url] => http://wxly88.com/xwtj198/p/152784.html [tags] => Array ( [0] => 开行 [1] => 福州 [2] => 列车 [3] => 福鼎 [4] => 10 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2879 [1] => 3641 [2] => 763 [3] => 2148 [4] => 6610 [5] => 50289 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1743044 [url] => /a/10001/202004/ffaf9f9e8a4284ae8fb02e1bff049b79.jpeg ) ) [id] => 152784 [tran_published] => 1小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 388 [virtual_pv] => 378 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 388 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 开行 [1] => 福州 [2] => 列车 [3] => 福鼎 [4] => 10 ) [4] => Array ( [0] => 大发pk10开奖历史 ) ) [source] => 大发pk10开奖历史 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1742894 [url] => /a/10001/202004/9970f1d0bb260e385ed4f57c7aaacf72.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1586413258 [sort] => 0 [title] => 马尾区全面恢复正常诊疗秩序,市民可放心就诊 [url] => http://wxly88.com/xwtj198/p/152782.html [tags] => Array ( [0] => 就诊 [1] => 诊疗 [2] => 疫情 [3] => 防控 [4] => 马尾区 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 24305 [2] => 5643 [3] => 21826 [4] => 15387 [5] => 205 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,1704,1706,753,759,765, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1742894 [url] => /a/10001/202004/9970f1d0bb260e385ed4f57c7aaacf72.jpeg ) ) [id] => 152782 [tran_published] => 2小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 439 [virtual_pv] => 431 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 439 [source] => 大发pk10开奖历史 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 大发pk10开奖历史 ) [2] => Array ( [0] => 就诊 [1] => 诊疗 [2] => 疫情 [3] => 防控 [4] => 马尾区 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1742882 [url] => /a/10001/202004/2b1c7cb47127501c7c7a7bdf37873cd5.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1586413124 [sort] => 0 [title] => 化危为机,永泰这个“枇杷村”日售鲜果数千斤 [url] => http://wxly88.com/xwtj198/p/152780.html [tags] => Array ( [0] => 枇杷 [1] => 快递 [2] => 农场 [3] => 坑村 [4] => 采摘 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 0 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 40066 [2] => 3394 [3] => 15855 [4] => 61188 [5] => 28945 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1742882 [url] => /a/10001/202004/2b1c7cb47127501c7c7a7bdf37873cd5.jpeg ) [1] => Array ( [id] => 1742884 [url] => /a/10001/202004/d82f746592b4232e6c6ee1f0e34a2ef6.jpeg ) [2] => Array ( [id] => 1742886 [url] => /a/10001/202004/0ace0962fb9a4205117ec69ed235a77f.jpeg ) ) [id] => 152780 [tran_published] => 2小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 473 [virtual_pv] => 467 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 473 [source] => 大发pk10开奖历史 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 大发pk10开奖历史 ) [2] => Array ( [0] => 枇杷 [1] => 快递 [2] => 农场 [3] => 坑村 [4] => 采摘 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1742866 [url] => /a/10001/202004/09aa725b6d3d2d31e20ce5371266d504.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1586412943 [sort] => 0 [title] => 福州高新区开展全区统一灭鼠活动!看好孩子和宠物! [url] => http://wxly88.com/xwtj198/p/152778.html [tags] => Array ( [0] => 灭鼠 [1] => 鼠药 [2] => 误食 [3] => 杀鼠剂 [4] => 鼠尸 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 69765 [2] => 69768 [3] => 32171 [4] => 69774 [5] => 69777 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1742866 [url] => /a/10001/202004/09aa725b6d3d2d31e20ce5371266d504.jpeg ) ) [id] => 152778 [tran_published] => 2小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 491 [virtual_pv] => 484 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 491 [source] => 大发pk10开奖历史 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 大发pk10开奖历史 ) [2] => Array ( [0] => 灭鼠 [1] => 鼠药 [2] => 误食 [3] => 杀鼠剂 [4] => 鼠尸 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1742858 [url] => /a/10001/202004/76866a6b12404dcfd468a78e002a5a1b.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1586412793 [sort] => 0 [title] => 怦然心动!仓山又双叒叕绿了,是你期待的模样吗? [url] => http://wxly88.com/xwtj198/p/152776.html [tags] => Array ( [0] => 仓山 [1] => 绿化 [2] => 全区 [3] => 彩花 [4] => 绿色 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 0 [terms] => Array ( [0] => 2589 [1] => 149392 [2] => 1227 [3] => 5815 [4] => 149390 [5] => 5579 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1742858 [url] => /a/10001/202004/76866a6b12404dcfd468a78e002a5a1b.jpeg ) [1] => Array ( [id] => 1742860 [url] => /a/10001/202004/32406204e747daa494aa34b0e62a2909.jpeg ) [2] => Array ( [id] => 1742862 [url] => /a/10001/202004/01ee27803171afd75df48b8334a3efda.jpeg ) ) [id] => 152776 [tran_published] => 2小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 450 [virtual_pv] => 441 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 450 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 仓山 [1] => 绿化 [2] => 全区 [3] => 彩花 [4] => 绿色 ) [4] => Array ( [0] => 醉美仓山 ) ) [source] => 醉美仓山 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1743050 [url] => /a/10001/202004/a284af98f02650dbc75bec9f6def97bc.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1586411479 [sort] => 0 [title] => 3月福州主要主副食品价格多数下跌 [url] => http://wxly88.com/xwtj198/p/152772.html [tags] => Array ( [0] => 价格 [1] => 监测 [2] => 下跌 [3] => mm [4] => 以涨 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2770 [1] => 3641 [2] => 17883 [3] => 37836 [4] => 87387 [5] => 149386 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1743050 [url] => /a/10001/202004/a284af98f02650dbc75bec9f6def97bc.jpg ) ) [id] => 152772 [tran_published] => 2小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 389 [virtual_pv] => 384 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 389 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 价格 [1] => 监测 [2] => 下跌 [3] => mm [4] => 以涨 ) [4] => Array ( [0] => 大发pk10开奖历史 ) ) [source] => 大发pk10开奖历史 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1742828 [url] => /a/10001/202004/6740b80ea9820f24573940f6528d2731.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1586410259 [sort] => 0 [title] => 全部编内!招37人!福州这些省属医院、高校虚位以待! [url] => http://wxly88.com/xwtj198/p/152768.html [tags] => Array ( [0] => 面试 [1] => 岗位 [2] => 成绩 [3] => 笔试 [4] => 报名 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 20885 [2] => 947 [3] => 12983 [4] => 30149 [5] => 1655 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1742828 [url] => /a/10001/202004/6740b80ea9820f24573940f6528d2731.jpeg ) ) [id] => 152768 [tran_published] => 3小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 477 [virtual_pv] => 465 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 477 [source] => 大发pk10开奖历史 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 大发pk10开奖历史 ) [2] => Array ( [0] => 面试 [1] => 岗位 [2] => 成绩 [3] => 笔试 [4] => 报名 ) ) [author] => Array ( ) ) 1