Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1664950 [url] => /a/10001/202002/5c95ccfd71b91dc1665385f848c9f8a9.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1582625018 [sort] => 0 [title] => 搭建“爱的桥梁” 福州、宜昌两地学子共上“云”班会 [url] => http://wxly88.com/xw110-spdb/p/147644.html [tags] => Array ( [0] => 班会 [1] => 德育 [2] => 主题 [3] => 附属中学 [4] => 共上 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 146716 [2] => 39395 [3] => 9070 [4] => 96951 [5] => 146718 ) [appid] => 1 [catids] => ,3,1704,1714, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1664950 [url] => /a/10001/202002/5c95ccfd71b91dc1665385f848c9f8a9.png ) ) [id] => 147644 [tran_published] => 15小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 468 [virtual_pv] => 456 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 468 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 班会 [1] => 德育 [2] => 主题 [3] => 附属中学 [4] => 共上 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1664952 [url] => /a/10001/202002/37467e171897d10e47a3b3c08ad5d05f.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1582624969 [sort] => 0 [title] => 战“疫”Vlog:福建护士暖心记录休整前的“最后一班岗” [url] => http://wxly88.com/xw110-spdb/p/147642.html [tags] => Array ( [0] => 换岗 [1] => 医疗队 [2] => 福建 [3] => 责编 [4] => 中医药大学 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 146724 [2] => 15165 [3] => 899 [4] => 50039 [5] => 5181 ) [appid] => 1 [catids] => ,3,1704,1714, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1664952 [url] => /a/10001/202002/37467e171897d10e47a3b3c08ad5d05f.png ) ) [id] => 147642 [tran_published] => 15小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 938 [virtual_pv] => 442 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 25 [digg] => 0 [all_pv] => 938 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 换岗 [1] => 医疗队 [2] => 福建 [3] => 责编 [4] => 中医药大学 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1664954 [url] => /a/10001/202002/5845b2c4d8018812f11caa7efdf51365.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1582624886 [sort] => 0 [title] => 你不畏辛劳为我治病 我病情好转为你唱歌 [url] => http://wxly88.com/xw110-spdb/p/147640.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,3,1704,1714, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1664954 [url] => /a/10001/202002/5845b2c4d8018812f11caa7efdf51365.png ) ) [id] => 147640 [tran_published] => 15小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 402 [virtual_pv] => 387 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 402 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1664958 [url] => /a/10001/202002/dace64602a740d7ec8607c5bc7d30f9e.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1582624819 [sort] => 0 [title] => 奋战28天治愈133人!福建首批支援武汉医疗队结束第一阶段工作 [url] => http://wxly88.com/xw110-spdb/p/147638.html [tags] => Array ( [0] => 医疗队 [1] => 福建 [2] => 支援 [3] => 护理 [4] => 救治 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 15165 [2] => 899 [3] => 909 [4] => 15977 [5] => 23550 ) [appid] => 1 [catids] => ,3,1704,1714, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1664958 [url] => /a/10001/202002/dace64602a740d7ec8607c5bc7d30f9e.png ) ) [id] => 147638 [tran_published] => 15小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 510 [virtual_pv] => 469 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 5 [digg] => 0 [all_pv] => 510 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 医疗队 [1] => 福建 [2] => 支援 [3] => 护理 [4] => 救治 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1664960 [url] => /a/10001/202002/7c4bf5cc834a9e0b2b5a4e4960b69554.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1582624758 [sort] => 0 [title] => 市市场监督管理局:“冲锋”在一线 积极开展企业复工复产指导 [url] => http://wxly88.com/xw110-spdb/p/147636.html [tags] => Array ( [0] => 复产 [1] => 复工 [2] => 各街 [3] => 驻点 [4] => 责编 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 145620 [2] => 89922 [3] => 146518 [4] => 103908 [5] => 50039 ) [appid] => 1 [catids] => ,3,1704,1714, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1664960 [url] => /a/10001/202002/7c4bf5cc834a9e0b2b5a4e4960b69554.png ) ) [id] => 147636 [tran_published] => 15小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 395 [virtual_pv] => 384 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 395 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 复产 [1] => 复工 [2] => 各街 [3] => 驻点 [4] => 责编 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1664966 [url] => /a/10001/202002/48aa6363aa39a2b9fdb491414d01ebf0.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1582624689 [sort] => 0 [title] => 493名贵州籍务工人员搭乘免费专列抵榕 [url] => http://wxly88.com/xw110-spdb/p/147634.html [tags] => Array ( [0] => 专列 [1] => 复工 [2] => 福州 [3] => 员工 [4] => 责编 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 3314 [2] => 89922 [3] => 763 [4] => 1620 [5] => 50039 ) [appid] => 1 [catids] => ,3,1704,1714, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1664966 [url] => /a/10001/202002/48aa6363aa39a2b9fdb491414d01ebf0.png ) ) [id] => 147634 [tran_published] => 15小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 467 [virtual_pv] => 450 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 467 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 专列 [1] => 复工 [2] => 福州 [3] => 员工 [4] => 责编 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1664968 [url] => /a/10001/202002/410b2e60d7e8019510e7b125e217fd8d.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1582624437 [sort] => 0 [title] => 【2020.2.25】《新闻110》 [url] => http://wxly88.com/xw110-spdb/p/147628.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 127383 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1664968 [url] => /a/10001/202002/410b2e60d7e8019510e7b125e217fd8d.png ) ) [id] => 147628 [tran_published] => 15小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 465 [virtual_pv] => 420 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 5 [digg] => 0 [all_pv] => 465 [source] => 新闻110 ​ [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ​ ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1663366 [url] => /a/thumb/10001/202002/3e0886c6d57b447e322d39110388d9e8.jpg@w954_h537.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1582541837 [sort] => 0 [title] => 企业捐物资献爱心 向战“疫”医务人员致敬 [url] => http://wxly88.com/xw110-spdb/p/147534.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,3,1704,1714, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1663366 [url] => /a/thumb/10001/202002/3e0886c6d57b447e322d39110388d9e8.jpg@w954_h537.jpg ) ) [id] => 147534 [tran_published] => 02-24 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 1151 [virtual_pv] => 392 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 51 [digg] => 0 [all_pv] => 1151 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1663372 [url] => /a/thumb/10001/202002/1213cd43e88ca19796be5c16ce0ea039.jpg@w954_h537.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1582541827 [sort] => 0 [title] => 企业复工复产该如何消毒?听听专家怎么说 [url] => http://wxly88.com/xw110-spdb/p/147532.html [tags] => Array ( [0] => 复工 [1] => 消毒 [2] => 责编 [3] => 110 [4] => 复产 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 89922 [2] => 2925 [3] => 50039 [4] => 31297 [5] => 145620 ) [appid] => 1 [catids] => ,3,1704,1714, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1663372 [url] => /a/thumb/10001/202002/1213cd43e88ca19796be5c16ce0ea039.jpg@w954_h537.jpg ) ) [id] => 147532 [tran_published] => 02-24 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 385 [virtual_pv] => 371 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 385 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 复工 [1] => 消毒 [2] => 责编 [3] => 110 [4] => 复产 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1663368 [url] => /a/thumb/10001/202002/34f5e157c44754340945a38a3b54791c.jpg@w952_h536.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1582541817 [sort] => 0 [title] => 马尾:核酸检测上门服务 把好企业防疫关口 [url] => http://wxly88.com/xw110-spdb/p/147530.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,3,1704,1714, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1663368 [url] => /a/thumb/10001/202002/34f5e157c44754340945a38a3b54791c.jpg@w952_h536.jpg ) ) [id] => 147530 [tran_published] => 02-24 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 535 [virtual_pv] => 417 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 11 [digg] => 0 [all_pv] => 535 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1663374 [url] => /a/thumb/10001/202002/5997b65d299b3e4b1f518cd35db4446c.jpg@w952_h536.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1582541808 [sort] => 0 [title] => 福州高新区:坚持防疫生产“两手抓两不误” 多措并举“铺好路” [url] => http://wxly88.com/xw110-spdb/p/147528.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,3,1704,1714, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1663374 [url] => /a/thumb/10001/202002/5997b65d299b3e4b1f518cd35db4446c.jpg@w952_h536.jpg ) ) [id] => 147528 [tran_published] => 02-24 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 481 [virtual_pv] => 432 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 481 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1663364 [url] => /a/thumb/10001/202002/38ca03ac30d1a3f36356e7b1e92dd939.jpg@w959_h539.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1582541786 [sort] => 0 [title] => 【2020.2.24】《新闻110》 [url] => http://wxly88.com/xw110-spdb/p/147524.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1663364 [url] => /a/thumb/10001/202002/38ca03ac30d1a3f36356e7b1e92dd939.jpg@w959_h539.jpg ) ) [id] => 147524 [tran_published] => 02-24 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 718 [virtual_pv] => 422 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 19 [digg] => 0 [all_pv] => 718 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1661602 [url] => /a/thumb/10001/202002/b70654957b18c9179e6427c62b2b0baa.jpg@w947_h533.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1582455635 [sort] => 0 [title] => 央视推出抗疫歌曲《爱的桥梁》群星演唱“福州造” [url] => http://wxly88.com/xw110-spdb/p/147418.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 词作家 [2] => 责编 [3] => 首播 [4] => 21 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 763 [1] => 3300 [2] => 146628 [3] => 50039 [4] => 116919 [5] => 22320 ) [appid] => 1 [catids] => ,3,1704,1714, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1661602 [url] => /a/thumb/10001/202002/b70654957b18c9179e6427c62b2b0baa.jpg@w947_h533.jpg ) ) [id] => 147418 [tran_published] => 02-23 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 548 [virtual_pv] => 368 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 10 [digg] => 0 [all_pv] => 548 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 福州 [1] => 词作家 [2] => 责编 [3] => 首播 [4] => 21 ) [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [source] => 新闻110 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1661604 [url] => /a/thumb/10001/202002/ed56a9b2d4334f2920ad75edf156cd88.jpg@w958_h538.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1582455619 [sort] => 0 [title] => 福州驰援武汉医生陈玮:与时间赛跑 冲在“前线中的前线” [url] => http://wxly88.com/xw110-spdb/p/147416.html [tags] => Array ( [0] => 医疗队 [1] => 队员 [2] => 首批 [3] => 陈玮 [4] => 责编 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 15165 [2] => 9882 [3] => 119616 [4] => 24976 [5] => 50039 ) [appid] => 1 [catids] => ,3,1704,1714, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1661604 [url] => /a/thumb/10001/202002/ed56a9b2d4334f2920ad75edf156cd88.jpg@w958_h538.jpg ) ) [id] => 147416 [tran_published] => 02-23 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 425 [virtual_pv] => 401 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 2 [digg] => 0 [all_pv] => 425 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 医疗队 [1] => 队员 [2] => 首批 [3] => 陈玮 [4] => 责编 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1661598 [url] => /a/thumb/10001/202002/e4203058576d859e6108c0ce5794a710.jpg@w952_h536.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1582455610 [sort] => 0 [title] => 福州独有“拗九粥” 向宜昌“家人”传递“平安福” [url] => http://wxly88.com/xw110-spdb/p/147414.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 团聚 [2] => 队员 [3] => 家人 [4] => 责编 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 763 [1] => 3300 [2] => 30310 [3] => 9882 [4] => 3070 [5] => 50039 ) [appid] => 1 [catids] => ,3,1704,1714, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1661598 [url] => /a/thumb/10001/202002/e4203058576d859e6108c0ce5794a710.jpg@w952_h536.jpg ) ) [id] => 147414 [tran_published] => 02-23 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 432 [virtual_pv] => 419 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 432 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 福州 [1] => 团聚 [2] => 队员 [3] => 家人 [4] => 责编 ) [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [source] => 新闻110 [author] => Array ( ) ) 1