Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1496478 [url] => /a/10001/201912/b5a55001777d4865a4af4fb0a8bd23a2.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1576235254 [sort] => 0 [title] => 鼓楼区开展生活垃圾分类现场督察工作 [url] => http://wxly88.com/xw110-spdb/p/135675.html [tags] => Array ( [0] => 垃圾 [1] => 分类 [2] => 全市 [3] => 生活 [4] => 督察组 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 144 [1] => 3300 [2] => 18679 [3] => 966 [4] => 9733 [5] => 2539 ) [appid] => 1 [catids] => ,3,1056,1065, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1496478 [url] => /a/10001/201912/b5a55001777d4865a4af4fb0a8bd23a2.png ) ) [id] => 135675 [tran_published] => 23小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 1155 [virtual_pv] => 456 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 63 [digg] => 0 [all_pv] => 1155 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 垃圾 [1] => 分类 [2] => 全市 [3] => 生活 [4] => 督察组 ) [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [source] => 新闻110 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1496472 [url] => /a/10001/201912/dbf18d35c016246b3696cf853c9876d4.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1576235230 [sort] => 0 [title] => 国家公祭日:铭记历史 珍爱和平 [url] => http://wxly88.com/xw110-spdb/p/135672.html [tags] => Array ( [0] => 南京大屠杀 [1] => 死难者 [2] => 公祭 [3] => 纪念馆 [4] => 责编 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 22152 [2] => 27755 [3] => 27683 [4] => 23791 [5] => 50039 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1496472 [url] => /a/10001/201912/dbf18d35c016246b3696cf853c9876d4.png ) ) [id] => 135672 [tran_published] => 23小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 569 [virtual_pv] => 473 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 2 [digg] => 0 [all_pv] => 569 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 南京大屠杀 [1] => 死难者 [2] => 公祭 [3] => 纪念馆 [4] => 责编 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1496466 [url] => /a/10001/201912/e276e0e60e42904aab3708afb3fc94c6.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1576235209 [sort] => 0 [title] => 首届华东区域自然教育论坛在榕举行 将深化自然教育交流 [url] => http://wxly88.com/xw110-spdb/p/135669.html [tags] => Array ( [0] => 教育 [1] => 人与自然 [2] => 自然 [3] => 教育网络 [4] => 责编 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 1101 [1] => 3300 [2] => 139689 [3] => 93654 [4] => 139692 [5] => 50039 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1496466 [url] => /a/10001/201912/e276e0e60e42904aab3708afb3fc94c6.png ) ) [id] => 135669 [tran_published] => 23小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 471 [virtual_pv] => 384 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 12 [digg] => 0 [all_pv] => 471 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 教育 [1] => 人与自然 [2] => 自然 [3] => 教育网络 [4] => 责编 ) [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [source] => 新闻110 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1496460 [url] => /a/10001/201912/efbbf098cadf8155ae0fa36f635fadc7.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1576235182 [sort] => 0 [title] => 政企携手普及金融知识 履行责任显担当 [url] => http://wxly88.com/xw110-spdb/p/135666.html [tags] => Array ( [0] => 福州市 [1] => 责编 [2] => 宣传日 [3] => 12 [4] => 台江区 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 1261 [1] => 3300 [2] => 50039 [3] => 84957 [4] => 50734 [5] => 1231 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1496460 [url] => /a/10001/201912/efbbf098cadf8155ae0fa36f635fadc7.png ) ) [id] => 135666 [tran_published] => 23小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 511 [virtual_pv] => 474 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 7 [digg] => 0 [all_pv] => 511 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 福州市 [1] => 责编 [2] => 宣传日 [3] => 12 [4] => 台江区 ) [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [source] => 新闻110 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1496448 [url] => /a/10001/201912/bd4c1790450078dfd48ccd3cc233f4d8.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1576235107 [sort] => 0 [title] => 【2019.12.13】《新闻110》 [url] => http://wxly88.com/xw110-spdb/p/135660.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1496448 [url] => /a/10001/201912/bd4c1790450078dfd48ccd3cc233f4d8.png ) ) [id] => 135660 [tran_published] => 23小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 504 [virtual_pv] => 468 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 504 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1493472 [url] => /a/10001/201912/92ea35adad15b158008e54089e5906a3.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1576143080 [sort] => 0 [title] => 【2019.12.12】《新闻110》 [url] => http://wxly88.com/xw110-spdb/p/135429.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1493472 [url] => /a/10001/201912/92ea35adad15b158008e54089e5906a3.png ) ) [id] => 135429 [tran_published] => 12-12 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 572 [virtual_pv] => 415 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 4 [digg] => 0 [all_pv] => 572 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1493466 [url] => /a/10001/201912/c970702c71c151641cafca8051753eb1.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1576142928 [sort] => 0 [title] => 湖南女子为“贷”来榕 借了近13万却没拿到钱? [url] => http://wxly88.com/xw110-spdb/p/135426.html [tags] => Array ( [0] => 贷款 [1] => 女士 [2] => 一个月 [3] => 12.95 [4] => 没拿到 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2429 [1] => 3300 [2] => 1096 [3] => 79650 [4] => 139587 [5] => 139590 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1493466 [url] => /a/10001/201912/c970702c71c151641cafca8051753eb1.png ) ) [id] => 135426 [tran_published] => 12-12 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 456 [virtual_pv] => 450 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 456 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 贷款 [1] => 女士 [2] => 一个月 [3] => 12.95 [4] => 没拿到 ) [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [source] => 新闻110 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1493436 [url] => /a/10001/201912/c89489d5cc754a0946a23a3e94a16a9a.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1576142925 [sort] => 0 [title] => 缴款两年多 一户一表改造未动工? [url] => http://wxly88.com/xw110-spdb/p/135423.html [tags] => Array ( [0] => 一表 [1] => 一户 [2] => 800 [3] => 村民 [4] => 改造 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 51954 [2] => 130356 [3] => 71232 [4] => 2177 [5] => 905 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1493436 [url] => /a/10001/201912/c89489d5cc754a0946a23a3e94a16a9a.png ) ) [id] => 135423 [tran_published] => 12-12 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 408 [virtual_pv] => 402 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 408 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 一表 [1] => 一户 [2] => 800 [3] => 村民 [4] => 改造 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1493460 [url] => /a/10001/201912/74b535cecd52654eea32733b545a0189.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1576142920 [sort] => 0 [title] => 晋安区寿山乡九峰村 亲历者讲述“我家门口那条路” [url] => http://wxly88.com/xw110-spdb/p/135420.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1493460 [url] => /a/10001/201912/74b535cecd52654eea32733b545a0189.png ) ) [id] => 135420 [tran_published] => 12-12 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 395 [virtual_pv] => 390 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 395 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1493454 [url] => /a/10001/201912/6da53541d229fbdd402902d27146e45a.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1576142914 [sort] => 0 [title] => 女子晕倒在电梯里 医院保安迅速救助 [url] => http://wxly88.com/xw110-spdb/p/135417.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1493454 [url] => /a/10001/201912/6da53541d229fbdd402902d27146e45a.png ) ) [id] => 135417 [tran_published] => 12-12 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 407 [virtual_pv] => 399 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 407 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1489908 [url] => /a/10001/201912/b56d74e7254836b2eb9f8d2d33fe0764.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1576060551 [sort] => 0 [title] => 【2019.12.11】《新闻110》 [url] => http://wxly88.com/xw110-spdb/p/135207.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1489908 [url] => /a/10001/201912/b56d74e7254836b2eb9f8d2d33fe0764.png ) ) [id] => 135207 [tran_published] => 12-11 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 520 [virtual_pv] => 434 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 4 [digg] => 0 [all_pv] => 520 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1489902 [url] => /a/10001/201912/2109d053aa09be8a3961bd82f4dc24a3.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1576060468 [sort] => 0 [title] => 准备开抢!2020年春运火车票12日开售! [url] => http://wxly88.com/xw110-spdb/p/135201.html [tags] => Array ( [0] => 春运 [1] => 12 [2] => 开抢 [3] => 2020 [4] => 火车票 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 29229 [2] => 50734 [3] => 139470 [4] => 52622 [5] => 2150 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1489902 [url] => /a/10001/201912/2109d053aa09be8a3961bd82f4dc24a3.png ) ) [id] => 135201 [tran_published] => 12-11 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 457 [virtual_pv] => 447 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 457 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 春运 [1] => 12 [2] => 开抢 [3] => 2020 [4] => 火车票 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1489905 [url] => /a/10001/201912/68081ca1d997ff652c51a3a05aa24e8d.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1576060415 [sort] => 0 [title] => 引入高科技装备 推动小区智能化管理 [url] => http://wxly88.com/xw110-spdb/p/135198.html [tags] => Array ( [0] => 物业 [1] => 小区 [2] => 物管 [3] => 俊仕苑 [4] => 仓山区 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2198 [1] => 3300 [2] => 844 [3] => 22196 [4] => 139467 [5] => 1230 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1489905 [url] => /a/10001/201912/68081ca1d997ff652c51a3a05aa24e8d.png ) ) [id] => 135198 [tran_published] => 12-11 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 454 [virtual_pv] => 443 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 454 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 物业 [1] => 小区 [2] => 物管 [3] => 俊仕苑 [4] => 仓山区 ) [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [source] => 新闻110 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1489896 [url] => /a/10001/201912/aabb21f10b0eb958c45602dd032f01ce.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1576060361 [sort] => 0 [title] => 首届“巴斯文化论坛”启动 “巴斯”传奇仍在继续! [url] => http://wxly88.com/xw110-spdb/p/135195.html [tags] => Array ( [0] => 巴斯 [1] => 文化 [2] => 和平 [3] => 文化论坛 [4] => 世界 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 4336 [2] => 1187 [3] => 27756 [4] => 77904 [5] => 2258 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1489896 [url] => /a/10001/201912/aabb21f10b0eb958c45602dd032f01ce.png ) ) [id] => 135195 [tran_published] => 12-11 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 436 [virtual_pv] => 412 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 436 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 巴斯 [1] => 文化 [2] => 和平 [3] => 文化论坛 [4] => 世界 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1489893 [url] => /a/10001/201912/2406ada3b77d55c0c750289b0c616afa.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1576060224 [sort] => 0 [title] => 闽清:熊孩子被“卡”墙缝 消防叔叔“倒挂”救人 [url] => http://wxly88.com/xw110-spdb/p/135192.html [tags] => Array ( [0] => 责编 [1] => 梅城镇 [2] => 闽清县 [3] => 110 [4] => 堵墙 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 50039 [2] => 40213 [3] => 843 [4] => 31297 [5] => 139473 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1489893 [url] => /a/10001/201912/2406ada3b77d55c0c750289b0c616afa.png ) ) [id] => 135192 [tran_published] => 12-11 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 399 [virtual_pv] => 386 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 399 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 责编 [1] => 梅城镇 [2] => 闽清县 [3] => 110 [4] => 堵墙 ) ) [author] => Array ( ) ) 1