Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1808524 [url] => /a/10001/202005/a449b8ac896c4a0b6eb7a47e3054cc2d.jpeg ) [description] => 市妇幼保健院新院下月试运行!首批500张床位…… [recommend] => 0 [published] => 1590479172 [sort] => 0 [title] => 市妇幼保健院新院下月试运行!首批500张床位…… [url] => http://wxly88.com/panjiang/p/157632.html [tags] => Array ( [0] => 新院 [1] => 门诊 [2] => 效果图 [3] => 诊疗 [4] => 一期 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 16299 [1] => 39987 [2] => 4093 [3] => 2699 [4] => 5643 [5] => 60264 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1808524 [url] => /a/10001/202005/a449b8ac896c4a0b6eb7a47e3054cc2d.jpeg ) ) [id] => 157632 [tran_published] => 22小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 439 [virtual_pv] => 423 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 439 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 新院 [1] => 门诊 [2] => 效果图 [3] => 诊疗 [4] => 一期 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 市妇幼保健院新院下月试运行!首批500张床位……

  市妇幼保健院新院下月试运行!首批500张床位……

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1804486 [url] => /a/10001/202005/a41346c070f7dbe5107df178475ab512.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1590131082 [sort] => 0 [title] => 【2020.5.21】《攀讲》 [url] => http://wxly88.com/panjiang/p/157260.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 39987 ) [appid] => 1 [catids] => ,161, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1804486 [url] => /a/10001/202005/a41346c070f7dbe5107df178475ab512.png ) ) [id] => 157260 [tran_published] => 05-22 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 493 [virtual_pv] => 472 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 493 [source] => 攀讲 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1790998 [url] => /a/10001/202005/839e3cb1c3668670afc8a1574820af3b.jpeg ) [description] => 福州人有福了,再增238个…… [recommend] => 0 [published] => 1589360084 [sort] => 0 [title] => 福州人有福了,再增238个…… [url] => http://wxly88.com/panjiang/p/156378.html [tags] => Array ( [0] => 公园 [1] => 街头 [2] => 园林 [3] => 园路 [4] => 福州市 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 48 [1] => 39987 [2] => 5402 [3] => 11854 [4] => 11676 [5] => 1261 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1790998 [url] => /a/10001/202005/839e3cb1c3668670afc8a1574820af3b.jpeg ) ) [id] => 156378 [tran_published] => 05-13 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 494 [virtual_pv] => 419 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 494 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 公园 [1] => 街头 [2] => 园林 [3] => 园路 [4] => 福州市 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 福州人有福了,再增238个……

  福州人有福了,再增238个……

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1790976 [url] => /a/10001/202005/2974578079dfd4fc818e6a1b79029847.jpeg ) [description] => 2019中国•福州(闽清)橄榄节宣传语征集结果公示 [recommend] => 0 [published] => 1589359829 [sort] => 0 [title] => 2019中国•福州(闽清)橄榄节宣传语征集结果公示 [url] => http://wxly88.com/panjiang/p/156376.html [tags] => Array ( [0] => 闽清 [1] => 橄榄 [2] => 2019 [3] => 福州 [4] => 宣传语 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 185 [1] => 39987 [2] => 17658 [3] => 54057 [4] => 763 [5] => 109176 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1790976 [url] => /a/10001/202005/2974578079dfd4fc818e6a1b79029847.jpeg ) ) [id] => 156376 [tran_published] => 05-13 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 540 [virtual_pv] => 458 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 540 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 闽清 [1] => 橄榄 [2] => 2019 [3] => 福州 [4] => 宣传语 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 2019中国•福州(闽清)橄榄节宣传语征集结果公示

  2019中国•福州(闽清)橄榄节宣传语征集结果公示

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1783170 [url] => /a/10001/202005/ccb0b9bab7c6cfbb8b83f3736e513414.png ) [description] => 最新!低风险区校园内学生无需戴口罩,教师授课时也不用戴! [recommend] => 0 [published] => 1589009729 [sort] => 0 [title] => 最新!低风险区校园内学生无需戴口罩,教师授课时也不用戴! [url] => http://wxly88.com/panjiang/p/155962.html [tags] => Array ( [0] => 消毒 [1] => 托幼 [2] => 教职工 [3] => 防控 [4] => 婴幼儿 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2925 [1] => 39987 [2] => 23265 [3] => 21753 [4] => 15387 [5] => 22358 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1783170 [url] => /a/10001/202005/ccb0b9bab7c6cfbb8b83f3736e513414.png ) ) [id] => 155962 [tran_published] => 05-09 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 516 [virtual_pv] => 445 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 516 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 消毒 [1] => 托幼 [2] => 教职工 [3] => 防控 [4] => 婴幼儿 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 最新!低风险区校园内学生无需戴口罩,教师授课时也不用戴!

  最新!低风险区校园内学生无需戴口罩,教师授课时也不用戴!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1784572 [url] => /a/10001/202005/f58d013583b4a3d3a6a4eebf69d8570a.jpeg ) [description] => 国务院发布!KTV、电影院可以开放了! [recommend] => 0 [published] => 1589009495 [sort] => 0 [title] => 国务院发布!KTV、电影院可以开放了! [url] => http://wxly88.com/panjiang/p/155958.html [tags] => Array ( [0] => 防控 [1] => 落实 [2] => 人员 [3] => 措施 [4] => 检测 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 15387 [1] => 39987 [2] => 889 [3] => 15881 [4] => 46717 [5] => 3169 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1784572 [url] => /a/10001/202005/f58d013583b4a3d3a6a4eebf69d8570a.jpeg ) ) [id] => 155958 [tran_published] => 05-09 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 532 [virtual_pv] => 454 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 532 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 防控 [1] => 落实 [2] => 人员 [3] => 措施 [4] => 检测 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 国务院发布!KTV、电影院可以开放了!

  国务院发布!KTV、电影院可以开放了!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1784566 [url] => /a/10001/202005/de627d47029136533496fc41e71c8fae.jpeg ) [description] => 4900万元!调好闹钟!准备开抢! [recommend] => 0 [published] => 1589009330 [sort] => 0 [title] => 4900万元!调好闹钟!准备开抢! [url] => http://wxly88.com/panjiang/p/155956.html [tags] => Array ( [0] => 消费 [1] => 10 [2] => 支付宝 [3] => 首轮 [4] => 70 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 7934 [1] => 39987 [2] => 50289 [3] => 8206 [4] => 21300 [5] => 52581 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1784566 [url] => /a/10001/202005/de627d47029136533496fc41e71c8fae.jpeg ) ) [id] => 155956 [tran_published] => 05-09 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 460 [virtual_pv] => 415 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 460 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 消费 [1] => 10 [2] => 支付宝 [3] => 首轮 [4] => 70 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 4900万元!调好闹钟!准备开抢!

  4900万元!调好闹钟!准备开抢!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1783174 [url] => /a/10001/202005/755af99cabe28b719a7852d521b7926a.jpeg ) [description] => 福建这些高校开学通知来了! [recommend] => 0 [published] => 1588939012 [sort] => 0 [title] => 福建这些高校开学通知来了! [url] => http://wxly88.com/panjiang/p/155910.html [tags] => Array ( [0] => 返校 [1] => 学生 [2] => 演练 [3] => 学校 [4] => 2020 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 39987 [1] => 53290 [2] => 1752 [3] => 1337 [4] => 2146 [5] => 52622 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1783174 [url] => /a/10001/202005/755af99cabe28b719a7852d521b7926a.jpeg ) ) [id] => 155910 [tran_published] => 05-08 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 571 [virtual_pv] => 403 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 571 [source] => 攀讲 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) [2] => Array ( [0] => 返校 [1] => 学生 [2] => 演练 [3] => 学校 [4] => 2020 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 福建这些高校开学通知来了!

  福建这些高校开学通知来了!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1783134 [url] => /a/10001/202005/e94418d3adb6ef5f854fc9bc542159a0.jpeg ) [description] => 好消息!福州将实现城区生活垃圾处理“零填埋”! [recommend] => 0 [published] => 1588938743 [sort] => 0 [title] => 好消息!福州将实现城区生活垃圾处理“零填埋”! [url] => http://wxly88.com/panjiang/p/155908.html [tags] => Array ( [0] => 庙岭 [1] => 垃圾处理 [2] => 垃圾 [3] => 垃圾焚烧 [4] => 厨余 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 39987 [1] => 58743 [2] => 10066 [3] => 144 [4] => 29397 [5] => 32196 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1783134 [url] => /a/10001/202005/e94418d3adb6ef5f854fc9bc542159a0.jpeg ) ) [id] => 155908 [tran_published] => 05-08 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 533 [virtual_pv] => 476 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 533 [source] => 攀讲 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) [2] => Array ( [0] => 庙岭 [1] => 垃圾处理 [2] => 垃圾 [3] => 垃圾焚烧 [4] => 厨余 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 好消息!福州将实现城区生活垃圾处理“零填埋”!

  好消息!福州将实现城区生活垃圾处理“零填埋”!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1770400 [url] => /a/10001/202004/8575bfeb564649c0643f2f5fab0f72c0.jpeg ) [description] => 5月6日零时起,全国收费公路恢复收费 [recommend] => 0 [published] => 1588149411 [sort] => 0 [title] => 5月6日零时起,全国收费公路恢复收费 [url] => http://wxly88.com/panjiang/p/154946.html [tags] => Array ( [0] => 收费公路 [1] => 车辆 [2] => 通行 [3] => 收费 [4] => 运输 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 39987 [1] => 82014 [2] => 3784 [3] => 8918 [4] => 2709 [5] => 13662 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1770400 [url] => /a/10001/202004/8575bfeb564649c0643f2f5fab0f72c0.jpeg ) ) [id] => 154946 [tran_published] => 04-29 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 500 [virtual_pv] => 438 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 500 [source] => 攀讲 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) [2] => Array ( [0] => 收费公路 [1] => 车辆 [2] => 通行 [3] => 收费 [4] => 运输 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 5月6日零时起,全国收费公路恢复收费

  5月6日零时起,全国收费公路恢复收费

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1770368 [url] => /a/10001/202004/f2407118fc709be1e97cc7e29f42e365.jpeg ) [description] => 买车直降3000元!五一起,福州发放3000万购车补贴! [recommend] => 0 [published] => 1588149160 [sort] => 0 [title] => 买车直降3000元!五一起,福州发放3000万购车补贴! [url] => http://wxly88.com/panjiang/p/154944.html [tags] => Array ( [0] => 购车 [1] => 行驶证 [2] => 补贴 [3] => 发票 [4] => 支付宝 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 9740 [1] => 39987 [2] => 6642 [3] => 1036 [4] => 27119 [5] => 8206 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1770368 [url] => /a/10001/202004/f2407118fc709be1e97cc7e29f42e365.jpeg ) ) [id] => 154944 [tran_published] => 04-29 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 545 [virtual_pv] => 437 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 545 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 购车 [1] => 行驶证 [2] => 补贴 [3] => 发票 [4] => 支付宝 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 买车直降3000元!五一起,福州发放3000万购车补贴!

  买车直降3000元!五一起,福州发放3000万购车补贴!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1030365 [url] => /a/10001/201905/ec52139bbd898357e495e6d4d14f0eee.jpg ) [description] => 福州鹤林高架桥 今日零时开放通行! [recommend] => 0 [published] => 1588065974 [sort] => 0 [title] => 重磅!今日通车 [url] => http://wxly88.com/panjiang/p/154858.html [tags] => Array ( [0] => 鹤林 [1] => 高架桥 [2] => 桥梁 [3] => 沥青 [4] => 10 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 18696 [1] => 39987 [2] => 4257 [3] => 10250 [4] => 31895 [5] => 50289 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1030365 [url] => /a/10001/201905/ec52139bbd898357e495e6d4d14f0eee.jpg ) ) [id] => 154858 [tran_published] => 04-28 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 472 [virtual_pv] => 390 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 472 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 鹤林 [1] => 高架桥 [2] => 桥梁 [3] => 沥青 [4] => 10 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 重磅!今日通车

  重磅!今日通车

  福州鹤林高架桥 今日零时开放通行!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1769098 [url] => /a/10001/202004/23ddb157fa51f405b2b11453fe5e27f9.png ) [description] => “岭上”枇杷大又甜,乡长直播来带货,全国包邮送到家,我们真的“大”不一样! [recommend] => 0 [published] => 1588065729 [sort] => 0 [title] => “岭上”枇杷大又甜,乡长直播来带货,全国包邮送到家,我们真的“大”不一样! [url] => http://wxly88.com/panjiang/p/154856.html [tags] => Array ( [0] => 枇杷 [1] => 直播 [2] => 岭上 [3] => 30 [4] => 塘前 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 39987 [1] => 40066 [2] => 247 [3] => 150414 [4] => 49860 [5] => 44418 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1769098 [url] => /a/10001/202004/23ddb157fa51f405b2b11453fe5e27f9.png ) ) [id] => 154856 [tran_published] => 04-28 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 564 [virtual_pv] => 404 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 564 [source] => 攀讲 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) [2] => Array ( [0] => 枇杷 [1] => 直播 [2] => 岭上 [3] => 30 [4] => 塘前 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • “岭上”枇杷大又甜,乡长直播来带货,全国包邮送到家,我们真的“大”不一样!

  “岭上”枇杷大又甜,乡长直播来带货,全国包邮送到家,我们真的“大”不一样!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1767552 [url] => /a/10001/202004/1e4469a601c4fe7f3a79f2d9e03554b3.jpeg ) [description] => 今起,福建这45种常用药、抗癌药等大降价!最高降幅93%! [recommend] => 0 [published] => 1587976510 [sort] => 0 [title] => 今起,福建这45种常用药、抗癌药等大降价!最高降幅93%! [url] => http://wxly88.com/panjiang/p/154746.html [tags] => Array ( [0] => 药品 [1] => 采购 [2] => 带量 [3] => 降幅 [4] => 中选 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2400 [1] => 39987 [2] => 13248 [3] => 79608 [4] => 2771 [5] => 12 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1767552 [url] => /a/10001/202004/1e4469a601c4fe7f3a79f2d9e03554b3.jpeg ) ) [id] => 154746 [tran_published] => 04-27 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 541 [virtual_pv] => 443 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 541 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 药品 [1] => 采购 [2] => 带量 [3] => 降幅 [4] => 中选 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 今起,福建这45种常用药、抗癌药等大降价!最高降幅93%!

  今起,福建这45种常用药、抗癌药等大降价!最高降幅93%!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1767536 [url] => /a/10001/202004/9af58082d86f765dbe379b070314cdac.jpeg ) [description] => 省教育厅:小学低年级、幼儿园开学,培训机构复课……这样安排! [recommend] => 0 [published] => 1587976386 [sort] => 0 [title] => 省教育厅:小学低年级、幼儿园开学,培训机构复课……这样安排! [url] => http://wxly88.com/panjiang/p/154744.html [tags] => Array ( [0] => 复学 [1] => 防控 [2] => 实习 [3] => 疫情 [4] => 学生 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 39987 [1] => 150198 [2] => 15387 [3] => 40134 [4] => 21826 [5] => 1752 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1767536 [url] => /a/10001/202004/9af58082d86f765dbe379b070314cdac.jpeg ) ) [id] => 154744 [tran_published] => 04-27 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 617 [virtual_pv] => 415 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 617 [source] => 攀讲 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) [2] => Array ( [0] => 复学 [1] => 防控 [2] => 实习 [3] => 疫情 [4] => 学生 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 省教育厅:小学低年级、幼儿园开学,培训机构复课……这样安排!

  省教育厅:小学低年级、幼儿园开学,培训机构复课……这样安排!