Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1808756 [url] => /a/thumb/10001/202005/c459f67694371af2214c7256cba91fdf.jpeg@w1440_h1080.jpeg ) [description] => 诵读经典 福州市道德讲堂总堂启动今年第一课 [recommend] => 0 [published] => 1590495885 [sort] => 0 [title] => 诵读经典 福州市道德讲堂总堂启动今年第一课 [url] => http://wxly88.com/guanzhu/p/157682.html [tags] => Array ( [0] => 福州市 [1] => 讲堂 [2] => 责编 [3] => 第一课 [4] => 总堂 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 1261 [1] => 4706 [2] => 25074 [3] => 50039 [4] => 56889 [5] => 151580 ) [appid] => 1 [catids] => ,245,253, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1808756 [url] => /a/thumb/10001/202005/c459f67694371af2214c7256cba91fdf.jpeg@w1440_h1080.jpeg ) ) [id] => 157682 [tran_published] => 17小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 1324 [virtual_pv] => 470 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 63 [digg] => 0 [all_pv] => 1324 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 福州市 [1] => 讲堂 [2] => 责编 [3] => 第一课 [4] => 总堂 ) [4] => Array ( [0] => 关注 ) ) [source] => 关注 [author] => Array ( ) ) 1
 • 诵读经典 福州市道德讲堂总堂启动今年第一课

  诵读经典 福州市道德讲堂总堂启动今年第一课

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1806744 [url] => /a/thumb/10001/202005/0006ec87481d55f4058bc2807e962a27.jpg@w1440_h1080.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1590304169 [sort] => 0 [title] => 白衣“战士”30多年坚守,只愿把患儿安全“驮过河” [url] => http://wxly88.com/guanzhu/p/157416.html [tags] => Array ( [0] => 唐素萍 [1] => 福州市 [2] => 患儿 [3] => 责编 [4] => 学分 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 4706 [1] => 151462 [2] => 1261 [3] => 4547 [4] => 50039 [5] => 56361 ) [appid] => 1 [catids] => ,245,253, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1806744 [url] => /a/thumb/10001/202005/0006ec87481d55f4058bc2807e962a27.jpg@w1440_h1080.jpg ) ) [id] => 157416 [tran_published] => 05-24 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 533 [virtual_pv] => 402 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 10 [digg] => 0 [all_pv] => 533 [source] => 关注 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 关注 ) [2] => Array ( [0] => 唐素萍 [1] => 福州市 [2] => 患儿 [3] => 责编 [4] => 学分 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1805222 [url] => /a/thumb/10001/202005/f1568ef9c42a2de8ea4dd5656ef517e4.jpg@w1440_h1080.jpg ) [description] => “台江520区长云告白” 带您“云逛”宜居宜业新城区 [recommend] => 0 [published] => 1590193112 [sort] => 0 [title] => “台江520区长云告白” 带您“云逛”宜居宜业新城区 [url] => http://wxly88.com/guanzhu/p/157304.html [tags] => Array ( [0] => 台江 [1] => 楼宇 [2] => 直播 [3] => 责编 [4] => 告白 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 4706 [1] => 11848 [2] => 14173 [3] => 247 [4] => 50039 [5] => 43986 ) [appid] => 1 [catids] => ,245, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1805222 [url] => /a/thumb/10001/202005/f1568ef9c42a2de8ea4dd5656ef517e4.jpg@w1440_h1080.jpg ) ) [id] => 157304 [tran_published] => 05-23 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 545 [virtual_pv] => 434 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 2 [digg] => 0 [all_pv] => 545 [source] => 关注 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 关注 ) [2] => Array ( [0] => 台江 [1] => 楼宇 [2] => 直播 [3] => 责编 [4] => 告白 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • “台江520区长云告白”  带您“云逛”宜居宜业新城区

  “台江520区长云告白” 带您“云逛”宜居宜业新城区

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1784292 [url] => /a/thumb/10001/202005/77a4de6deeb897c089d901d3ef6c4fd2.png@w1165_h874.png ) [description] => 她用厚重的根雕表现柔美的力量 [recommend] => 0 [published] => 1588996419 [sort] => 0 [title] => 她,用厚重的根雕表现柔美的力量 [url] => http://wxly88.com/guanzhu/p/155932.html [tags] => Array ( [0] => 根雕 [1] => 张微 [2] => 技艺 [3] => 责编 [4] => 视频 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 4706 [1] => 5311 [2] => 150834 [3] => 26326 [4] => 50039 [5] => 5037 ) [appid] => 1 [catids] => ,253,245, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1784292 [url] => /a/thumb/10001/202005/77a4de6deeb897c089d901d3ef6c4fd2.png@w1165_h874.png ) ) [id] => 155932 [tran_published] => 05-09 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 1159 [virtual_pv] => 470 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 26 [digg] => 0 [all_pv] => 1159 [source] => 关注 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 关注 ) [2] => Array ( [0] => 根雕 [1] => 张微 [2] => 技艺 [3] => 责编 [4] => 视频 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 她,用厚重的根雕表现柔美的力量

  她用厚重的根雕表现柔美的力量

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1783056 [url] => /a/thumb/10001/202005/57bb1992dafa421f550665cdef9abf06.jpeg@w632_h474.jpeg ) [description] => 十四年 他用镜头陪伴这些美丽的“小精灵” [recommend] => 0 [published] => 1588934991 [sort] => 0 [title] => 十四年 他用镜头陪伴这些美丽的“小精灵” [url] => http://wxly88.com/guanzhu/p/155870.html [tags] => Array ( [0] => 陈林 [1] => 野生动物 [2] => 摄影师 [3] => 永泰县 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 4706 [1] => 150802 [2] => 11169 [3] => 5597 [4] => 822 ) [appid] => 1 [catids] => ,245,253, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1783056 [url] => /a/thumb/10001/202005/57bb1992dafa421f550665cdef9abf06.jpeg@w632_h474.jpeg ) ) [id] => 155870 [tran_published] => 05-08 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 1224 [virtual_pv] => 439 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 39 [digg] => 0 [all_pv] => 1224 [source] => 关注 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 关注 ) [2] => Array ( [0] => 陈林 [1] => 野生动物 [2] => 摄影师 [3] => 永泰县 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 十四年 他用镜头陪伴这些美丽的“小精灵”

  十四年 他用镜头陪伴这些美丽的“小精灵”

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1782014 [url] => /a/thumb/10001/202005/398bfdeb9054027b297a49a9975dd024.jpeg@w725_h544.jpeg ) [description] => 走进“古厝”博物馆 赏多彩民俗 忆乡土乡情 [recommend] => 0 [published] => 1588857573 [sort] => 0 [title] => 走进“古厝”博物馆 赏多彩民俗 忆乡土乡情 [url] => http://wxly88.com/guanzhu/p/155800.html [tags] => Array ( [0] => 台屿 [1] => 建新 [2] => 博物馆 [3] => 乡村 [4] => 责编 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 4706 [1] => 11584 [2] => 30579 [3] => 10632 [4] => 5230 [5] => 50039 ) [appid] => 1 [catids] => ,245,253, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1782014 [url] => /a/thumb/10001/202005/398bfdeb9054027b297a49a9975dd024.jpeg@w725_h544.jpeg ) ) [id] => 155800 [tran_published] => 05-07 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 1664 [virtual_pv] => 444 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 42 [digg] => 0 [all_pv] => 1664 [source] => 关注 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 关注 ) [2] => Array ( [0] => 台屿 [1] => 建新 [2] => 博物馆 [3] => 乡村 [4] => 责编 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 走进“古厝”博物馆 赏多彩民俗 忆乡土乡情

  走进“古厝”博物馆 赏多彩民俗 忆乡土乡情

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1777628 [url] => /a/10001/202005/0723fa23c692d031fce117f009c655a3.gif ) [description] => 他们,在各自的工作岗位上,拼搏追梦,也在美好的生活中,努力成长。请跟上他们的节奏,感受他们的青春。 [recommend] => 0 [published] => 1588560884 [sort] => 0 [title] => 青春正当时 [url] => http://wxly88.com/guanzhu/p/155454.html [tags] => Array ( [0] => 青春 [1] => 责编 [2] => 平姗 [3] => 姚祥锋 [4] => 追梦 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 2 [terms] => Array ( [0] => 4706 [1] => 27630 [2] => 50039 [3] => 150258 [4] => 150696 [5] => 1504 ) [appid] => 1 [catids] => ,245,253, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1777628 [url] => /a/10001/202005/0723fa23c692d031fce117f009c655a3.gif ) ) [id] => 155454 [tran_published] => 05-04 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 1750 [virtual_pv] => 1565 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 9 [digg] => 0 [all_pv] => 1750 [source] => 关注 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 关注 ) [2] => Array ( [0] => 青春 [1] => 责编 [2] => 平姗 [3] => 姚祥锋 [4] => 追梦 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 青春正当时

  青春正当时

  他们,在各自的工作岗位上,拼搏追梦,也在美好的生活中,努力成长。请跟上他们的节奏,感受他们的青春。

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1776452 [url] => /a/thumb/10001/202005/fee592c62aab4471714866f2e7aa1d04.jpeg@w1440_h1080.jpeg ) [description] => 坚守防疫一线 用汗水和热情保一方安宁 [recommend] => 0 [published] => 1588497866 [sort] => 0 [title] => 坚守防疫一线 用汗水和热情保一方安宁 [url] => http://wxly88.com/guanzhu/p/155390.html [tags] => Array ( [0] => 定点医院 [1] => 上渡 [2] => 责编 [3] => 福州市 [4] => 汗水 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2658 [1] => 4706 [2] => 10592 [3] => 50039 [4] => 1261 [5] => 132198 ) [appid] => 1 [catids] => ,245,253, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1776452 [url] => /a/thumb/10001/202005/fee592c62aab4471714866f2e7aa1d04.jpeg@w1440_h1080.jpeg ) ) [id] => 155390 [tran_published] => 05-03 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 887 [virtual_pv] => 414 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 23 [digg] => 0 [all_pv] => 887 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 定点医院 [1] => 上渡 [2] => 责编 [3] => 福州市 [4] => 汗水 ) [4] => Array ( [0] => 关注 ) ) [source] => 关注 [author] => Array ( ) ) 1
 • 坚守防疫一线 用汗水和热情保一方安宁

  坚守防疫一线 用汗水和热情保一方安宁

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1772218 [url] => /a/thumb/10001/202004/77b247e46d9c8a5eac5cadaa8b497ab6.jpeg@w430_h323.jpeg ) [description] => 山海深情 相距两千多公里的城市“结对”奔小康 [recommend] => 0 [published] => 1588218979 [sort] => 0 [title] => 山海深情 相距两千多公里的城市“结对”奔小康 [url] => http://wxly88.com/guanzhu/p/155058.html [tags] => Array ( [0] => 定西 [1] => 责编 [2] => 福州 [3] => 山海 [4] => 深情 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2043 [1] => 4706 [2] => 50039 [3] => 763 [4] => 25895 [5] => 92997 ) [appid] => 1 [catids] => ,245,253, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1772218 [url] => /a/thumb/10001/202004/77b247e46d9c8a5eac5cadaa8b497ab6.jpeg@w430_h323.jpeg ) ) [id] => 155058 [tran_published] => 04-30 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 710 [virtual_pv] => 462 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 23 [digg] => 0 [all_pv] => 710 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 定西 [1] => 责编 [2] => 福州 [3] => 山海 [4] => 深情 ) [4] => Array ( [0] => 关注 ) ) [source] => 关注 [author] => Array ( ) ) 1
 • 山海深情 相距两千多公里的城市“结对”奔小康

  山海深情 相距两千多公里的城市“结对”奔小康

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1772200 [url] => /a/thumb/10001/202004/82056775b5f2456563528e44ceb1419c.png@w1192_h894.png ) [description] => 惊叹!树叶竟能吹奏出这样的乐章 [recommend] => 0 [published] => 1588217981 [sort] => 0 [title] => 惊叹!树叶竟能吹奏出这样的乐章 [url] => http://wxly88.com/guanzhu/p/155056.html [tags] => Array ( [0] => 邱少春 [1] => 树叶 [2] => 知音 [3] => 一叶 [4] => 吹奏 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 4706 [1] => 150506 [2] => 48124 [3] => 150508 [4] => 150510 [5] => 48123 ) [appid] => 1 [catids] => ,245, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1772200 [url] => /a/thumb/10001/202004/82056775b5f2456563528e44ceb1419c.png@w1192_h894.png ) ) [id] => 155056 [tran_published] => 04-30 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 1008 [virtual_pv] => 485 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 27 [digg] => 0 [all_pv] => 1008 [source] => 关注 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 关注 ) [2] => Array ( [0] => 邱少春 [1] => 树叶 [2] => 知音 [3] => 一叶 [4] => 吹奏 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 惊叹!树叶竟能吹奏出这样的乐章

  惊叹!树叶竟能吹奏出这样的乐章

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1770798 [url] => /a/10001/202004/eaa8e534cc021efcb8bbf33984e486d1.gif ) [description] => 惊艳!他们把闽都文化搬上璀璨的水晶玻璃 [recommend] => 0 [published] => 1588155095 [sort] => 0 [title] => 惊艳!他们把闽都文化搬上璀璨的水晶玻璃 [url] => http://wxly88.com/guanzhu/p/154978.html [tags] => Array ( [0] => 彩绘 [1] => 玻璃 [2] => 水晶玻璃 [3] => 责编 [4] => 塔巷 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 2 [terms] => Array ( [0] => 4706 [1] => 8282 [2] => 8154 [3] => 150456 [4] => 50039 [5] => 66882 ) [appid] => 1 [catids] => ,245, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1770798 [url] => /a/10001/202004/eaa8e534cc021efcb8bbf33984e486d1.gif ) ) [id] => 154978 [tran_published] => 04-29 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 761 [virtual_pv] => 446 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 28 [digg] => 0 [all_pv] => 761 [source] => 关注 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 关注 ) [2] => Array ( [0] => 彩绘 [1] => 玻璃 [2] => 水晶玻璃 [3] => 责编 [4] => 塔巷 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 惊艳!他们把闽都文化搬上璀璨的水晶玻璃

  惊艳!他们把闽都文化搬上璀璨的水晶玻璃

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1769260 [url] => /a/thumb/10001/202004/9777103832a0e1b79022a0055b2b5a65.png@w757_h568.png ) [description] => 来连江 这座古厝不容错过 [recommend] => 0 [published] => 1588076358 [sort] => 0 [title] => 来连江,这座古厝不容错过 [url] => http://wxly88.com/guanzhu/p/154896.html [tags] => Array ( [0] => 游琏 [1] => 故居 [2] => 古厝 [3] => 修缮 [4] => 责编 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 4706 [1] => 150432 [2] => 25864 [3] => 25461 [4] => 16199 [5] => 50039 ) [appid] => 1 [catids] => ,245,253, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1769260 [url] => /a/thumb/10001/202004/9777103832a0e1b79022a0055b2b5a65.png@w757_h568.png ) ) [id] => 154896 [tran_published] => 04-28 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 808 [virtual_pv] => 454 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 16 [digg] => 0 [all_pv] => 808 [source] => 关注 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 关注 ) [2] => Array ( [0] => 游琏 [1] => 故居 [2] => 古厝 [3] => 修缮 [4] => 责编 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 来连江,这座古厝不容错过

  来连江 这座古厝不容错过

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1768840 [url] => /a/thumb/10001/202004/636912f851d03542e13e9b8f0a372fc6.jpeg@w442_h332.jpeg ) [description] => 返乡创业 他将西红柿种在致富的“梦田上” [recommend] => 0 [published] => 1588052767 [sort] => 0 [title] => 返乡创业 他将西红柿种在致富的“梦田上” [url] => http://wxly88.com/guanzhu/p/154834.html [tags] => Array ( [0] => 林进 [1] => 农场 [2] => 西红柿 [3] => 的是 [4] => 家庭 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 4706 [1] => 150394 [2] => 15855 [3] => 24325 [4] => 150396 [5] => 2507 ) [appid] => 1 [catids] => ,245,253, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1768840 [url] => /a/thumb/10001/202004/636912f851d03542e13e9b8f0a372fc6.jpeg@w442_h332.jpeg ) ) [id] => 154834 [tran_published] => 04-28 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 1038 [virtual_pv] => 402 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 53 [digg] => 0 [all_pv] => 1038 [source] => 关注 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 关注 ) [2] => Array ( [0] => 林进 [1] => 农场 [2] => 西红柿 [3] => 的是 [4] => 家庭 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 返乡创业 他将西红柿种在致富的“梦田上”

  返乡创业 他将西红柿种在致富的“梦田上”

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1768502 [url] => /a/thumb/10001/202004/054994f581c892ab94d17aae6d500556.jpeg@w1440_h1080.jpeg ) [description] => 提升城市“颜值” 共享生态宜居家园 [recommend] => 0 [published] => 1588042232 [sort] => 0 [title] => 提升城市“颜值” 共享生态宜居家园 [url] => http://wxly88.com/guanzhu/p/154810.html [tags] => Array ( [0] => 宜居 [1] => 公园 [2] => 步道 [3] => 责编 [4] => 城市 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 4706 [1] => 84624 [2] => 48 [3] => 2674 [4] => 50039 [5] => 1266 ) [appid] => 1 [catids] => ,245,253, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1768502 [url] => /a/thumb/10001/202004/054994f581c892ab94d17aae6d500556.jpeg@w1440_h1080.jpeg ) ) [id] => 154810 [tran_published] => 04-28 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 518 [virtual_pv] => 442 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 518 [source] => 关注 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 关注 ) [2] => Array ( [0] => 宜居 [1] => 公园 [2] => 步道 [3] => 责编 [4] => 城市 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 提升城市“颜值” 共享生态宜居家园

  提升城市“颜值” 共享生态宜居家园

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1765252 [url] => /a/thumb/10001/202004/3cd010194ab29f7910ee3f55d0362e58.jpg@w1440_h1080.jpg ) [description] => 海上“春耕”正当时 保障复产不误工 [recommend] => 0 [published] => 1587807074 [sort] => 0 [title] => 海上“春耕”正当时 保障复产不误工 [url] => http://wxly88.com/guanzhu/p/154538.html [tags] => Array ( [0] => 连江县 [1] => 用电 [2] => 责编 [3] => 春耕 [4] => 海洋渔业 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 1122 [1] => 4706 [2] => 199 [3] => 50039 [4] => 39551 [5] => 2135 ) [appid] => 1 [catids] => ,245,253, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1765252 [url] => /a/thumb/10001/202004/3cd010194ab29f7910ee3f55d0362e58.jpg@w1440_h1080.jpg ) ) [id] => 154538 [tran_published] => 04-25 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 708 [virtual_pv] => 466 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 20 [digg] => 0 [all_pv] => 708 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 连江县 [1] => 用电 [2] => 责编 [3] => 春耕 [4] => 海洋渔业 ) [4] => Array ( [0] => 关注 ) ) [source] => 关注 [author] => Array ( ) ) 1
 • 海上“春耕”正当时 保障复产不误工

  海上“春耕”正当时 保障复产不误工