Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1664988 [url] => /a/10001/202002/1c90af8d85232f16808bf7604ee91d67.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1582626297 [sort] => 0 [title] => 今日我市5名新冠肺炎确诊患者治愈出院 在院治疗确诊患者降至个位数 [url] => http://wxly88.com/fzxw-spdb/p/147660.html [tags] => Array ( [0] => 确诊 [1] => 患者 [2] => 肺炎 [3] => 出院 [4] => 治愈 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 21740 [1] => 127971 [2] => 1444 [3] => 20784 [4] => 8772 [5] => 144424 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,1704,1714, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1664988 [url] => /a/10001/202002/1c90af8d85232f16808bf7604ee91d67.JPG ) ) [id] => 147660 [tran_published] => 15小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 374 [virtual_pv] => 368 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 374 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 确诊 [1] => 患者 [2] => 肺炎 [3] => 出院 [4] => 治愈 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ​ ) ) [source] => 福州新闻 ​ [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1664990 [url] => /a/10001/202002/355cd22f429c371d9b9f49d65f2c0bd2.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1582626257 [sort] => 0 [title] => “春风行动”线上招聘等你来 用人单位和求职者可网上报名 [url] => http://wxly88.com/fzxw-spdb/p/147658.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 127971 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1664990 [url] => /a/10001/202002/355cd22f429c371d9b9f49d65f2c0bd2.JPG ) ) [id] => 147658 [tran_published] => 15小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 433 [virtual_pv] => 426 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 433 [source] => 福州新闻 ​ [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ​ ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1664986 [url] => /a/10001/202002/7aaac281753ca3a5f5ea5f7ecd302337.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1582626215 [sort] => 0 [title] => 493名贵州籍务工人员搭乘免费专列抵榕返岗 [url] => http://wxly88.com/fzxw-spdb/p/147656.html [tags] => Array ( [0] => 返岗 [1] => 专列 [2] => 福州 [3] => 抵达 [4] => 员工 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 127971 [1] => 144922 [2] => 3314 [3] => 763 [4] => 87147 [5] => 1620 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,1704,1714, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1664986 [url] => /a/10001/202002/7aaac281753ca3a5f5ea5f7ecd302337.JPG ) ) [id] => 147656 [tran_published] => 15小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 475 [virtual_pv] => 468 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 475 [source] => 福州新闻 ​ [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ​ ) [2] => Array ( [0] => 返岗 [1] => 专列 [2] => 福州 [3] => 抵达 [4] => 员工 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1664980 [url] => /a/10001/202002/a5822db58cef99bf48bc3bf8a870fae3.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1582626173 [sort] => 0 [title] => 福州东泽医疗:捐助150万元物资 助力湖北抗疫 [url] => http://wxly88.com/fzxw-spdb/p/147654.html [tags] => Array ( [0] => 医疗 [1] => 荣军 [2] => 患者 [3] => 湖北省 [4] => 新冠 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 7681 [1] => 127971 [2] => 146720 [3] => 1444 [4] => 144622 [5] => 144426 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,1704,1714, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1664980 [url] => /a/10001/202002/a5822db58cef99bf48bc3bf8a870fae3.JPG ) ) [id] => 147654 [tran_published] => 15小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 1050 [virtual_pv] => 485 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 56 [digg] => 0 [all_pv] => 1050 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 医疗 [1] => 荣军 [2] => 患者 [3] => 湖北省 [4] => 新冠 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ​ ) ) [source] => 福州新闻 ​ [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1664982 [url] => /a/10001/202002/6b49469813362ba39d2e1d9b37d3bfc0.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1582626129 [sort] => 0 [title] => 第44届世界遗产大会主会议厅提升改造有序推进 [url] => http://wxly88.com/fzxw-spdb/p/147652.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 127971 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,1548,1554, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1664982 [url] => /a/10001/202002/6b49469813362ba39d2e1d9b37d3bfc0.JPG ) ) [id] => 147652 [tran_published] => 15小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 513 [virtual_pv] => 483 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 2 [digg] => 0 [all_pv] => 513 [source] => 福州新闻 ​ [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ​ ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1664978 [url] => /a/10001/202002/7a22506b1a98f7ab44448aa3fffd58a4.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1582626081 [sort] => 0 [title] => 我市推进房地产销售企业有序复工 线下实行预约接待 [url] => http://wxly88.com/fzxw-spdb/p/147650.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 127971 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,1704,1714,1722, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1664978 [url] => /a/10001/202002/7a22506b1a98f7ab44448aa3fffd58a4.JPG ) ) [id] => 147650 [tran_published] => 15小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 388 [virtual_pv] => 379 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 388 [source] => 福州新闻 ​ [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ​ ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1664984 [url] => /a/10001/202002/82ddb5890f103785afd7e9daf388a72e.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1582626033 [sort] => 0 [title] => 防疫不松懈 生产不停步 [url] => http://wxly88.com/fzxw-spdb/p/147648.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 127971 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,1704,1714,1722, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1664984 [url] => /a/10001/202002/82ddb5890f103785afd7e9daf388a72e.JPG ) ) [id] => 147648 [tran_published] => 15小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 479 [virtual_pv] => 461 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 479 [source] => 福州新闻 ​ [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ​ ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1664976 [url] => /a/10001/202002/4ec056b786857afcb147f1879df45aba.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1582625992 [sort] => 0 [title] => 我市认真学习贯彻习近平总书记重要讲话精神 奋力夺取疫情防控和实现经济社会发展目标双胜利 [url] => http://wxly88.com/fzxw-spdb/p/147646.html [tags] => Array ( [0] => 防控 [1] => 新冠 [2] => 重要讲话 [3] => 肺炎 [4] => 总书记 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 15387 [2] => 144426 [3] => 1212 [4] => 20784 [5] => 83 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,1704,1714, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1664976 [url] => /a/10001/202002/4ec056b786857afcb147f1879df45aba.JPG ) ) [id] => 147646 [tran_published] => 15小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 634 [virtual_pv] => 408 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 4 [digg] => 0 [all_pv] => 634 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [2] => Array ( [0] => 防控 [1] => 新冠 [2] => 重要讲话 [3] => 肺炎 [4] => 总书记 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1664974 [url] => /a/10001/202002/a75a8b632180c90a803541d2cf737eea.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1582624458 [sort] => 0 [title] => 【2020.2.25】《福州新闻》 [url] => http://wxly88.com/fzxw-spdb/p/147630.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 127971 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1664974 [url] => /a/10001/202002/a75a8b632180c90a803541d2cf737eea.JPG ) ) [id] => 147630 [tran_published] => 16小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 464 [virtual_pv] => 428 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 2 [digg] => 0 [all_pv] => 464 [source] => 福州新闻 ​ [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ​ ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1663392 [url] => /a/thumb/10001/202002/af11c89424c2d914818732161d6737bc.jpg@w956_h537.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1582542730 [sort] => 0 [title] => 今天我市3名新冠肺炎确诊患者治愈出院 [url] => http://wxly88.com/fzxw-spdb/p/147554.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,1704,1714, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1663392 [url] => /a/thumb/10001/202002/af11c89424c2d914818732161d6737bc.jpg@w956_h537.jpg ) ) [id] => 147554 [tran_published] => 02-24 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 477 [virtual_pv] => 459 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 477 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1663390 [url] => /a/thumb/10001/202002/c0db2fab7e9ba6b5876eddd85d56512c.jpg@w954_h537.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1582542720 [sort] => 0 [title] => 爱心捐赠送支援 众志成城抗疫情 [url] => http://wxly88.com/fzxw-spdb/p/147552.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,1704,1714, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1663390 [url] => /a/thumb/10001/202002/c0db2fab7e9ba6b5876eddd85d56512c.jpg@w954_h537.jpg ) ) [id] => 147552 [tran_published] => 02-24 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 905 [virtual_pv] => 374 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 31 [digg] => 0 [all_pv] => 905 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1663394 [url] => /a/thumb/10001/202002/e64a5c401083a86381f3e22f8b1ef2d7.jpg@w954_h537.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1582542711 [sort] => 0 [title] => 张付臣:防疫一线显本色 立足岗位勇担当 [url] => http://wxly88.com/fzxw-spdb/p/147550.html [tags] => Array ( [0] => 环卫 [1] => 疫情 [2] => 卫生 [3] => 责编 [4] => 旗飘扬 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 12679 [2] => 21826 [3] => 1509 [4] => 50039 [5] => 146686 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,1704,1714, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1663394 [url] => /a/thumb/10001/202002/e64a5c401083a86381f3e22f8b1ef2d7.jpg@w954_h537.jpg ) ) [id] => 147550 [tran_published] => 02-24 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 450 [virtual_pv] => 436 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 450 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [2] => Array ( [0] => 环卫 [1] => 疫情 [2] => 卫生 [3] => 责编 [4] => 旗飘扬 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1663388 [url] => /a/thumb/10001/202002/2746308ef695a4083d8058bdcbdef673.jpg@w954_h537.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1582542701 [sort] => 0 [title] => 我市力争3月底前完成全年5.6万亩造林任务 [url] => http://wxly88.com/fzxw-spdb/p/147548.html [tags] => Array ( [0] => 造林 [1] => 绿化 [2] => 防控 [3] => 疫情 [4] => 一手 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 37171 [2] => 1227 [3] => 15387 [4] => 21826 [5] => 129909 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,1704,1714, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1663388 [url] => /a/thumb/10001/202002/2746308ef695a4083d8058bdcbdef673.jpg@w954_h537.jpg ) ) [id] => 147548 [tran_published] => 02-24 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 485 [virtual_pv] => 470 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 2 [digg] => 0 [all_pv] => 485 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [2] => Array ( [0] => 造林 [1] => 绿化 [2] => 防控 [3] => 疫情 [4] => 一手 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1663380 [url] => /a/thumb/10001/202002/662718e20924639d4c9b1f037df8a18a.jpg@w956_h537.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1582542692 [sort] => 0 [title] => 我市推出10项举措 为建筑业企业复工复产“开路” [url] => http://wxly88.com/fzxw-spdb/p/147546.html [tags] => Array ( [0] => 复工 [1] => 责编 [2] => 新冠 [3] => 10 [4] => 复产 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 89922 [2] => 50039 [3] => 144426 [4] => 50289 [5] => 145620 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,1704,1714, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1663380 [url] => /a/thumb/10001/202002/662718e20924639d4c9b1f037df8a18a.jpg@w956_h537.jpg ) ) [id] => 147546 [tran_published] => 02-24 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 471 [virtual_pv] => 457 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 471 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [2] => Array ( [0] => 复工 [1] => 责编 [2] => 新冠 [3] => 10 [4] => 复产 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1663386 [url] => /a/thumb/10001/202002/61d7d5ad8839cb0b73021c95b9d88291.jpg@w949_h534.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1582542681 [sort] => 0 [title] => 福建省新冠肺炎疫情联防联控工作第十场新闻发布会举行 [url] => http://wxly88.com/fzxw-spdb/p/147544.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,1704,1714, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1663386 [url] => /a/thumb/10001/202002/61d7d5ad8839cb0b73021c95b9d88291.jpg@w949_h534.jpg ) ) [id] => 147544 [tran_published] => 02-24 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 426 [virtual_pv] => 409 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 426 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [author] => Array ( ) ) 1