Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1496481 [url] => /a/10001/201912/d44c7267db403f47d98e5cd0df647835.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1576235873 [sort] => 0 [title] => 【2019.12.13】《福州新闻》 [url] => http://wxly88.com/fzxw-spdb/p/135705.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1496481 [url] => /a/10001/201912/d44c7267db403f47d98e5cd0df647835.JPG ) ) [id] => 135705 [tran_published] => 23小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 485 [virtual_pv] => 453 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 485 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1496499 [url] => /a/10001/201912/c323db66e99bf2d15a03b0843dc22f51.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1576235871 [sort] => 0 [title] => 我省展示食品安全整治成果 [url] => http://wxly88.com/fzxw-spdb/p/135702.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1496499 [url] => /a/10001/201912/c323db66e99bf2d15a03b0843dc22f51.JPG ) ) [id] => 135702 [tran_published] => 23小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 441 [virtual_pv] => 435 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 441 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1496502 [url] => /a/10001/201912/eca8b2830bf135c3a5373af60d5ce3f6.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1576235869 [sort] => 0 [title] => 福州设立大陆首家台胞权益保障检察官工作室 [url] => http://wxly88.com/fzxw-spdb/p/135699.html [tags] => Array ( [0] => 台胞 [1] => 机制 [2] => 工作室 [3] => 权益 [4] => 责编 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 11439 [2] => 36722 [3] => 7368 [4] => 37389 [5] => 50039 ) [appid] => 1 [catids] => ,41,47,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1496502 [url] => /a/10001/201912/eca8b2830bf135c3a5373af60d5ce3f6.JPG ) ) [id] => 135699 [tran_published] => 23小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 378 [virtual_pv] => 374 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 378 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [2] => Array ( [0] => 台胞 [1] => 机制 [2] => 工作室 [3] => 权益 [4] => 责编 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1496493 [url] => /a/10001/201912/6c77e05852b23e4be8c9cc636b505085.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1576235868 [sort] => 0 [title] => 第十三届中国专利周福州高新区活动启动 [url] => http://wxly88.com/fzxw-spdb/p/135696.html [tags] => Array ( [0] => 知识产权 [1] => 福州 [2] => 高新区 [3] => 活动 [4] => 实践 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 1211 [1] => 2669 [2] => 763 [3] => 2145 [4] => 3501 [5] => 8315 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1496493 [url] => /a/10001/201912/6c77e05852b23e4be8c9cc636b505085.JPG ) ) [id] => 135696 [tran_published] => 23小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 383 [virtual_pv] => 375 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 383 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 知识产权 [1] => 福州 [2] => 高新区 [3] => 活动 [4] => 实践 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [source] => 福州新闻 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1496496 [url] => /a/10001/201912/1576fef3d5e1be7d17cecdd07872b6eb.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1576235866 [sort] => 0 [title] => 智能产业高峰论坛举行 华为(福州)人工智能孵化中心启动 [url] => http://wxly88.com/fzxw-spdb/p/135693.html [tags] => Array ( [0] => 仓山区 [1] => 华为 [2] => 人工智能 [3] => 产业 [4] => 福州 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 1230 [1] => 2669 [2] => 12755 [3] => 11941 [4] => 3741 [5] => 763 ) [appid] => 1 [catids] => ,41,47,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1496496 [url] => /a/10001/201912/1576fef3d5e1be7d17cecdd07872b6eb.JPG ) ) [id] => 135693 [tran_published] => 23小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 456 [virtual_pv] => 433 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 4 [digg] => 0 [all_pv] => 456 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 仓山区 [1] => 华为 [2] => 人工智能 [3] => 产业 [4] => 福州 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [source] => 福州新闻 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1496487 [url] => /a/10001/201912/6622403e60903730176ee61a2512faf7.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1576235863 [sort] => 0 [title] => 市委宣讲团赴各地宣讲十九届四中全会精神 [url] => http://wxly88.com/fzxw-spdb/p/135690.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 ) [appid] => 1 [catids] => ,1452,1458,765,753,759,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1496487 [url] => /a/10001/201912/6622403e60903730176ee61a2512faf7.JPG ) ) [id] => 135690 [tran_published] => 23小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 416 [virtual_pv] => 372 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 2 [digg] => 0 [all_pv] => 416 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1496484 [url] => /a/10001/201912/e576a852865eaf29e2234bd91f33986b.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1576235861 [sort] => 0 [title] => 永泰溪洋村洪山大桥:村民的“致富桥” 党群的“连心桥” [url] => http://wxly88.com/fzxw-spdb/p/135687.html [tags] => Array ( [0] => 村民 [1] => 福州 [2] => 提到 [3] => 责编 [4] => 连心桥 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2177 [1] => 2669 [2] => 763 [3] => 139707 [4] => 50039 [5] => 40573 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,1602,1611, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1496484 [url] => /a/10001/201912/e576a852865eaf29e2234bd91f33986b.JPG ) ) [id] => 135687 [tran_published] => 23小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 379 [virtual_pv] => 368 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 379 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 村民 [1] => 福州 [2] => 提到 [3] => 责编 [4] => 连心桥 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [source] => 福州新闻 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1496490 [url] => /a/10001/201912/ec67a6ba2a260f75eca5a1c89f0e4600.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1576235858 [sort] => 0 [title] => 王宁在全市担当尽责激情创业好干部座谈会上强调 鼓浓人人学先进争当排头兵氛围 齐心协力建设有福之州幸福之城 [url] => http://wxly88.com/fzxw-spdb/p/135684.html [tags] => Array ( [0] => 座谈 [1] => 省委 [2] => 责编 [3] => 指导组 [4] => 刘新 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 110790 [2] => 1249 [3] => 50039 [4] => 121536 [5] => 128310 ) [appid] => 1 [catids] => ,10,13,14,8,15,16,18,2,17,11, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1496490 [url] => /a/10001/201912/ec67a6ba2a260f75eca5a1c89f0e4600.JPG ) ) [id] => 135684 [tran_published] => 23小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 467 [virtual_pv] => 440 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 467 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [2] => Array ( [0] => 座谈 [1] => 省委 [2] => 责编 [3] => 指导组 [4] => 刘新 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1496505 [url] => /a/10001/201912/e37064a9e2112df8328779e284360f23.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1576235842 [sort] => 0 [title] => 学习时报刊载采访实录 《“习书记是胸怀大略大谋大志的领导”——习近平在福州(二)》 [url] => http://wxly88.com/fzxw-spdb/p/135681.html [tags] => Array ( [0] => 大谋 [1] => 大志 [2] => 习近平 [3] => 大略 [4] => 刊载 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 139695 [2] => 139698 [3] => 819 [4] => 139701 [5] => 139704 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,1602,1611, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1496505 [url] => /a/10001/201912/e37064a9e2112df8328779e284360f23.JPG ) ) [id] => 135681 [tran_published] => 23小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 408 [virtual_pv] => 398 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 408 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [2] => Array ( [0] => 大谋 [1] => 大志 [2] => 习近平 [3] => 大略 [4] => 刊载 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1493484 [url] => /a/10001/201912/4feb63ce5171e05082713482bc62bb0a.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1576149374 [sort] => 0 [title] => 【2019.12.12】《福州新闻》 [url] => http://wxly88.com/fzxw-spdb/p/135474.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1493484 [url] => /a/10001/201912/4feb63ce5171e05082713482bc62bb0a.JPG ) ) [id] => 135474 [tran_published] => 12-12 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 476 [virtual_pv] => 432 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 476 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1493601 [url] => /a/10001/201912/e71c65682d3db90d783486e49be775ec.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1576149362 [sort] => 0 [title] => 省市联合开展统计法治宣传活动 [url] => http://wxly88.com/fzxw-spdb/p/135471.html [tags] => Array ( [0] => 人口普查 [1] => 责编 [2] => 文艺表演 [3] => 现场 [4] => 竞答 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 134754 [2] => 50039 [3] => 43955 [4] => 8174 [5] => 139605 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1493601 [url] => /a/10001/201912/e71c65682d3db90d783486e49be775ec.JPG ) ) [id] => 135471 [tran_published] => 12-12 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 389 [virtual_pv] => 380 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 389 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [2] => Array ( [0] => 人口普查 [1] => 责编 [2] => 文艺表演 [3] => 现场 [4] => 竞答 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1493514 [url] => /a/10001/201912/8153ed3debd1bd443b435ee0c82a1d13.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1576149353 [sort] => 0 [title] => 关注“巴斯文化论坛”巴斯为媒 呼唤和平 对话世界 [url] => http://wxly88.com/fzxw-spdb/p/135468.html [tags] => Array ( [0] => 巴斯 [1] => 文化 [2] => 宣言 [3] => 交流 [4] => 文化论坛 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 4336 [2] => 1187 [3] => 8532 [4] => 22263 [5] => 77904 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1493514 [url] => /a/10001/201912/8153ed3debd1bd443b435ee0c82a1d13.JPG ) ) [id] => 135468 [tran_published] => 12-12 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 496 [virtual_pv] => 485 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 496 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [2] => Array ( [0] => 巴斯 [1] => 文化 [2] => 宣言 [3] => 交流 [4] => 文化论坛 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1493517 [url] => /a/10001/201912/68fd7c20734a5aca649cc7f9f18b32a2.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1576149342 [sort] => 0 [title] => 首届福建“商博会”在榕开幕 感受福州商圈发展 品尝本土特色小吃 [url] => http://wxly88.com/fzxw-spdb/p/135465.html [tags] => Array ( [0] => 商圈 [1] => 展会 [2] => 15 [3] => 12 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 4141 [2] => 18698 [3] => 50561 [4] => 50734 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1493517 [url] => /a/10001/201912/68fd7c20734a5aca649cc7f9f18b32a2.JPG ) ) [id] => 135465 [tran_published] => 12-12 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 477 [virtual_pv] => 434 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 477 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [2] => Array ( [0] => 商圈 [1] => 展会 [2] => 15 [3] => 12 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1493508 [url] => /a/10001/201912/587bb113e7ba07e9b84d8911c6ff743f.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1576149330 [sort] => 0 [title] => 《习近平在福州》采访实录在我市引发热烈反响 [url] => http://wxly88.com/fzxw-spdb/p/135462.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 初心 [2] => 连载 [3] => 习近平 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 763 [1] => 2669 [2] => 13506 [3] => 139602 [4] => 819 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,1602,1611,1614, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1493508 [url] => /a/10001/201912/587bb113e7ba07e9b84d8911c6ff743f.JPG ) ) [id] => 135462 [tran_published] => 12-12 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 489 [virtual_pv] => 416 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 7 [digg] => 0 [all_pv] => 489 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 福州 [1] => 初心 [2] => 连载 [3] => 习近平 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [source] => 福州新闻 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1493505 [url] => /a/10001/201912/f4f6c9a9135a74673668d9125ce33603.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1576149318 [sort] => 0 [title] => 市人大常委会召开党组会议 传达贯彻省委十届九次全会和市委十一届十次全会精神 [url] => http://wxly88.com/fzxw-spdb/p/135459.html [tags] => Array ( [0] => 人大常委会 [1] => 全会精神 [2] => 九次 [3] => 十次 [4] => 十届 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 934 [1] => 2669 [2] => 1262 [3] => 110916 [4] => 139596 [5] => 139599 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,8,13,16, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1493505 [url] => /a/10001/201912/f4f6c9a9135a74673668d9125ce33603.JPG ) ) [id] => 135459 [tran_published] => 12-12 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 470 [virtual_pv] => 455 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 470 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 人大常委会 [1] => 全会精神 [2] => 九次 [3] => 十次 [4] => 十届 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [source] => 福州新闻 [author] => Array ( ) ) 1