Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1659254 [url] => /a/10001/202002/69c0341bc9782d4bfcd86938f274662b.jpeg ) [description] => 包专车、包专机、包专列,助力企业、项目复工复产 [recommend] => 0 [published] => 1582373946 [sort] => 0 [title] => 【视频】福州:“点对点”接送省内外务工人员返岗 [url] => http://wxly88.com/fzxw/p/147290.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 127971 ) [appid] => 1 [catids] => ,207, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1659254 [url] => /a/10001/202002/69c0341bc9782d4bfcd86938f274662b.jpeg ) ) [id] => 147290 [tran_published] => 02-22 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 790 [virtual_pv] => 426 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 43 [digg] => 0 [all_pv] => 790 [source] => 福州新闻 ​ [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ​ ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 【视频】福州:“点对点”接送省内外务工人员返岗

  包专车、包专机、包专列,助力企业、项目复工复产

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1633012 [url] => /a/10001/202002/0960f0475b4e5934858daa8ea1b0b1bd.jpeg ) [description] => 记者在一线 并肩战“疫” [recommend] => 0 [published] => 1581249947 [sort] => 0 [title] => 福州广播电视台:"八位一体" 融合传播 凝聚抗疫强大力量 [url] => http://wxly88.com/fzxw/p/145518.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 疫情 [2] => 广播 [3] => 电视台 [4] => 防控 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 0 [terms] => Array ( [0] => 763 [1] => 2669 [2] => 21826 [3] => 840 [4] => 51077 [5] => 15387 ) [appid] => 1 [catids] => ,207, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1633012 [url] => /a/10001/202002/0960f0475b4e5934858daa8ea1b0b1bd.jpeg ) [1] => Array ( [id] => 1634204 [url] => /a/10001/202002/7a6d5799fad7a64b78f6381c78452283.jpeg ) [2] => Array ( [id] => 1634210 [url] => /a/10001/202002/e600c143a2003b53e29bb77e253a1527.jpeg ) ) [id] => 145518 [tran_published] => 02-09 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 1949 [virtual_pv] => 380 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 109 [digg] => 0 [all_pv] => 1949 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 福州 [1] => 疫情 [2] => 广播 [3] => 电视台 [4] => 防控 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [source] => 福州新闻 [author] => Array ( ) ) 1
 • 福州广播电视台:"八位一体" 融合传播 凝聚抗疫强大力量

  记者在一线 并肩战“疫”

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1631072 [url] => /a/10001/202002/59828ef0039d36c4fdc5736628d0e31f.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1581162671 [sort] => 0 [title] => 马尾:挂图作战 精准阻击新冠肺炎 [url] => http://wxly88.com/fzxw/p/145390.html [tags] => Array ( [0] => 马尾区 [1] => 防控 [2] => 疫情 [3] => 工作 [4] => 城调队 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 205 [1] => 127971 [2] => 15387 [3] => 21826 [4] => 1265 [5] => 145514 ) [appid] => 1 [catids] => ,207, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1631072 [url] => /a/10001/202002/59828ef0039d36c4fdc5736628d0e31f.jpeg ) ) [id] => 145390 [tran_published] => 02-08 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 508 [virtual_pv] => 384 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 5 [digg] => 0 [all_pv] => 508 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 马尾区 [1] => 防控 [2] => 疫情 [3] => 工作 [4] => 城调队 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ​ ) ) [source] => 福州新闻 ​ [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1627918 [url] => /a/10001/202002/f960f339680f297122dfa452a4d19236.jpeg ) [description] => 抗疫前线,新闻工作者在行动 [recommend] => 0 [published] => 1581067996 [sort] => 0 [title] => 福州日报社:打破分工融合作战 凝聚信心和力量 [url] => http://wxly88.com/fzxw/p/145218.html [tags] => Array ( [0] => 疫情 [1] => 福州 [2] => 日报社 [3] => 防抗 [4] => 防控 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 21826 [2] => 763 [3] => 19695 [4] => 895 [5] => 15387 ) [appid] => 1 [catids] => ,207, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1627918 [url] => /a/10001/202002/f960f339680f297122dfa452a4d19236.jpeg ) ) [id] => 145218 [tran_published] => 02-07 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 1713 [virtual_pv] => 388 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 85 [digg] => 0 [all_pv] => 1713 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [2] => Array ( [0] => 疫情 [1] => 福州 [2] => 日报社 [3] => 防抗 [4] => 防控 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 福州日报社:打破分工融合作战 凝聚信心和力量

  抗疫前线,新闻工作者在行动

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1616512 [url] => /a/10001/202002/6ccf78ac6160c60f37eb0d5fc55b9f7a.png ) [description] => 疫情就是命令,防控就是责任 [recommend] => 0 [published] => 1580553342 [sort] => 0 [title] => 福清:疫情防控一线 我是党员我先行 [url] => http://wxly88.com/fzxw/p/144426.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 ) [appid] => 1 [catids] => ,207, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1616512 [url] => /a/10001/202002/6ccf78ac6160c60f37eb0d5fc55b9f7a.png ) ) [id] => 144426 [tran_published] => 02-01 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 557 [virtual_pv] => 371 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 7 [digg] => 0 [all_pv] => 557 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 福清:疫情防控一线 我是党员我先行

  疫情就是命令,防控就是责任

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1600218 [url] => /a/10001/202001/2dd8bfc46177b82d2be299f426448649.jpeg ) [description] => 我市开展"文明餐桌"行动 [recommend] => 0 [published] => 1579773733 [sort] => 0 [title] => 引导行业自律 倡导节约用餐 [url] => http://wxly88.com/fzxw/p/143392.html [tags] => Array ( [0] => 外卖 [1] => 文明 [2] => 餐饮企业 [3] => 餐桌 [4] => 套餐 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 97 [1] => 2669 [2] => 30 [3] => 5675 [4] => 14847 [5] => 1006 ) [appid] => 1 [catids] => ,207, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1600218 [url] => /a/10001/202001/2dd8bfc46177b82d2be299f426448649.jpeg ) ) [id] => 143392 [tran_published] => 01-23 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 482 [virtual_pv] => 442 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 482 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 外卖 [1] => 文明 [2] => 餐饮企业 [3] => 餐桌 [4] => 套餐 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [source] => 福州新闻 [author] => Array ( ) ) 1
 • 引导行业自律 倡导节约用餐

  我市开展"文明餐桌"行动

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1598232 [url] => /a/10001/202001/6946be72d4d32664fd3961fd83ce170e.jpeg ) [description] => 全民参与绿色共治 [recommend] => 0 [published] => 1579679242 [sort] => 0 [title] => 整治垃圾误时投放,鼓楼东大社区这样做 [url] => http://wxly88.com/fzxw/p/143218.html [tags] => Array ( [0] => 垃圾 [1] => 社区 [2] => 分类 [3] => 投放 [4] => 鼓楼区 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 144 [1] => 2669 [2] => 1059 [3] => 18679 [4] => 18681 [5] => 66 ) [appid] => 1 [catids] => ,207, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1598232 [url] => /a/10001/202001/6946be72d4d32664fd3961fd83ce170e.jpeg ) ) [id] => 143218 [tran_published] => 01-22 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 504 [virtual_pv] => 459 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 3 [digg] => 0 [all_pv] => 504 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 垃圾 [1] => 社区 [2] => 分类 [3] => 投放 [4] => 鼓楼区 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [source] => 福州新闻 [author] => Array ( ) ) 1
 • 整治垃圾误时投放,鼓楼东大社区这样做

  全民参与绿色共治

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1595554 [url] => /a/10001/202001/8038d36ab3d01f7430dd649f0b01a6a8.jpeg ) [description] => 104国道三环路园中互通至连江琯头段明天通车 [recommend] => 0 [published] => 1579602176 [sort] => 0 [title] => 明天起,福州主城区到马尾琅岐20分钟!到连江30分钟! [url] => http://wxly88.com/fzxw/p/143088.html [tags] => Array ( [0] => 隧道 [1] => 连江 [2] => 104 [3] => 国道 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 5400 [2] => 59 [3] => 69630 [4] => 5524 ) [appid] => 1 [catids] => ,207, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1595554 [url] => /a/10001/202001/8038d36ab3d01f7430dd649f0b01a6a8.jpeg ) ) [id] => 143088 [tran_published] => 01-21 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 732 [virtual_pv] => 371 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 12 [digg] => 0 [all_pv] => 732 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [2] => Array ( [0] => 隧道 [1] => 连江 [2] => 104 [3] => 国道 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 明天起,福州主城区到马尾琅岐20分钟!到连江30分钟!

  104国道三环路园中互通至连江琯头段明天通车

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1593850 [url] => /a/10001/202001/49d4231fc43fb35effba780872b0db14.jpeg ) [description] => 古岸桥至马洋桥段今日试通车 [recommend] => 0 [published] => 1579513956 [sort] => 0 [title] => 永泰城区二环路又有新进展 [url] => http://wxly88.com/fzxw/p/142958.html [tags] => Array ( [0] => 二环路 [1] => 城区 [2] => 永泰县 [3] => 通车 [4] => 洋桥 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 9217 [2] => 1141 [3] => 822 [4] => 2766 [5] => 121416 ) [appid] => 1 [catids] => ,207, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1593850 [url] => /a/10001/202001/49d4231fc43fb35effba780872b0db14.jpeg ) ) [id] => 142958 [tran_published] => 01-20 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 456 [virtual_pv] => 405 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 456 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [2] => Array ( [0] => 二环路 [1] => 城区 [2] => 永泰县 [3] => 通车 [4] => 洋桥 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 永泰城区二环路又有新进展

  古岸桥至马洋桥段今日试通车

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1592142 [url] => /a/10001/202001/4414a8aafe5f0994f88e5b1b9517a236.jpeg ) [description] => 福陇协作情 直供爱心肉 [recommend] => 0 [published] => 1579429249 [sort] => 0 [title] => 甘肃省300吨惠民猪肉 今起陆续在榕上市 [url] => http://wxly88.com/fzxw/p/142806.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 127971 ) [appid] => 1 [catids] => ,207, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1592142 [url] => /a/10001/202001/4414a8aafe5f0994f88e5b1b9517a236.jpeg ) ) [id] => 142806 [tran_published] => 01-19 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 832 [virtual_pv] => 462 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 18 [digg] => 0 [all_pv] => 832 [source] => 福州新闻 ​ [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ​ ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 甘肃省300吨惠民猪肉 今起陆续在榕上市

  福陇协作情 直供爱心肉

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1589122 [url] => /a/thumb/10001/202001/dce44c2cd5307cd5d852b41a37cd54bb.jpeg@w1410_h1058.jpeg ) [description] => 五一南路和六一中路实现无缝对接 [recommend] => 0 [published] => 1579256875 [sort] => 0 [title] => 好消息!新港路今天全线通车! [url] => http://wxly88.com/fzxw/p/142602.html [tags] => Array ( [0] => 新港路 [1] => 道路 [2] => 责编 [3] => 六一路 [4] => 五一路 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 138066 [2] => 1650 [3] => 50039 [4] => 50813 [5] => 55974 ) [appid] => 1 [catids] => ,207, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1589122 [url] => /a/thumb/10001/202001/dce44c2cd5307cd5d852b41a37cd54bb.jpeg@w1410_h1058.jpeg ) ) [id] => 142602 [tran_published] => 01-17 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 486 [virtual_pv] => 407 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 486 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [2] => Array ( [0] => 新港路 [1] => 道路 [2] => 责编 [3] => 六一路 [4] => 五一路 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 好消息!新港路今天全线通车!

  五一南路和六一中路实现无缝对接

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1587646 [url] => /a/10001/202001/43c48198081c88c5025d885e26230835.jpeg ) [description] => 活动为期4天 [recommend] => 0 [published] => 1579174190 [sort] => 0 [title] => 福建省首届供销年货嘉年华在榕启动 [url] => http://wxly88.com/fzxw/p/142486.html [tags] => Array ( [0] => 年货 [1] => 嘉年华 [2] => 展区 [3] => 春联 [4] => 供销 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 30923 [1] => 127971 [2] => 21436 [3] => 5121 [4] => 30498 [5] => 124713 ) [appid] => 1 [catids] => ,207, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1587646 [url] => /a/10001/202001/43c48198081c88c5025d885e26230835.jpeg ) ) [id] => 142486 [tran_published] => 01-16 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 678 [virtual_pv] => 439 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 9 [digg] => 0 [all_pv] => 678 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 年货 [1] => 嘉年华 [2] => 展区 [3] => 春联 [4] => 供销 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ​ ) ) [source] => 福州新闻 ​ [author] => Array ( ) ) 1
 • 福建省首届供销年货嘉年华在榕启动

  活动为期4天

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1587570 [url] => /a/10001/202001/e6aa11df2ea3ce40d6f579a03369ceb4.jpeg ) [description] => 春节临近 年味渐浓 [recommend] => 0 [published] => 1579172850 [sort] => 0 [title] => 我市各地开展系列迎新春活动 [url] => http://wxly88.com/fzxw/p/142468.html [tags] => Array ( [0] => 春联 [1] => 活动 [2] => 市妇联 [3] => 邮区 [4] => 责编 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 30498 [1] => 127971 [2] => 3501 [3] => 30275 [4] => 137103 [5] => 50039 ) [appid] => 1 [catids] => ,207, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1587570 [url] => /a/10001/202001/e6aa11df2ea3ce40d6f579a03369ceb4.jpeg ) ) [id] => 142468 [tran_published] => 01-16 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 474 [virtual_pv] => 389 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 2 [digg] => 0 [all_pv] => 474 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 春联 [1] => 活动 [2] => 市妇联 [3] => 邮区 [4] => 责编 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ​ ) ) [source] => 福州新闻 ​ [author] => Array ( ) ) 1
 • 我市各地开展系列迎新春活动

  春节临近 年味渐浓

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1585462 [url] => /a/10001/202001/c6c9ed29e66bfd347bb8af97849dd727.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1579085207 [sort] => 0 [title] => 海关高效监管 4000头进口种牛快速通关 [url] => http://wxly88.com/fzxw/p/142328.html [tags] => Array ( [0] => 种牛 [1] => 检疫 [2] => 海关 [3] => 进境 [4] => 口岸 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 143678 [2] => 6114 [3] => 5617 [4] => 6115 [5] => 27109 ) [appid] => 1 [catids] => ,207, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1585462 [url] => /a/10001/202001/c6c9ed29e66bfd347bb8af97849dd727.jpeg ) ) [id] => 142328 [tran_published] => 01-15 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 495 [virtual_pv] => 454 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 495 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [2] => Array ( [0] => 种牛 [1] => 检疫 [2] => 海关 [3] => 进境 [4] => 口岸 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1582648 [url] => /a/10001/202001/fe4516ac1c8994b65f7e6d850c0667ea.jpeg ) [description] => 提供1万多个就业岗位 [recommend] => 0 [published] => 1578998895 [sort] => 0 [title] => 2月3日福州将办大型高校毕业生供需见面会 [url] => http://wxly88.com/fzxw/p/142186.html [tags] => Array ( [0] => 人才交流 [1] => 福州市 [2] => 招聘 [3] => 供需见面会 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 87204 [2] => 1261 [3] => 3257 [4] => 143614 ) [appid] => 1 [catids] => ,207, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1582648 [url] => /a/10001/202001/fe4516ac1c8994b65f7e6d850c0667ea.jpeg ) ) [id] => 142186 [tran_published] => 01-14 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 518 [virtual_pv] => 462 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 518 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [2] => Array ( [0] => 人才交流 [1] => 福州市 [2] => 招聘 [3] => 供需见面会 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 2月3日福州将办大型高校毕业生供需见面会

  提供1万多个就业岗位